Automatyka Elektryka Zakłócenia - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Automatyka Elektryka Zakłócenia

ISSN:

2082-4149

Disciplines
(Field of Science):

 • Automation, electronic and electrical engineering (Engineering and Technology)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2022 20 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points - previous years
Year Points List
2022 20 Ministry Scored Journals List 2019
2021 20 Ministry Scored Journals List 2019
2020 20 Ministry Scored Journals List 2019
2019 20 Ministry Scored Journals List 2019
2018 5 B
2017 5 B
2016 5 B
2015 5 B
2014 3 B
2013 3 B
2012 0 B
2011 0 B

Model:

Traditional

Impact Factor:

n/a

Filters

total: 43

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2022
 • Price Changes in Wholesale Market of Electrical Energy in Poland

  The article discusses the Price changes on the wholesale electricity market in Poland Moreover, The price levels on the futures electricity markets and the spot transactions market are presented. The impact of emission charges under the EU ETS on the price of electricity in the domestic market has been taken into consideration Furthermore, the basic determinants of the generation structure in Poland that influence the level of...

  Full text to download in external service

 • Zmiany cen na hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce

  W artykule omówiono zmiany cen na hurtowym rynku energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiono poziomy cen na terminowych rynkach energii elektrycznej oraz na rynku transakcji spotowych. Odniesiono się do wpływu opłat emisyjnych w ramach systemu EU ETS na cenę energii elektrycznej na rynku krajowym. Przedstawiono zasadnicze uwarunkowania struktury wytwórczej w Polsce, mające wpływ na poziom cen energii. Omówiono także zmienność...

  Full text to download in external service

Year 2021
Year 2020
Year 2019
 • Modelling of MV and HV Cable Lines

  Overhead and cable lines are fundamental elements of power systems. Participation of cable lines is smaller and their percentage decreases as voltage is increased. HV cable lines are often built with the use of cables which are composed of coaxial metallic sheaths. Such cables are also often used in MV networks. The sheath may operate in different confgurations. In the case of Polish MV network the sheaths are earthed at both ends....

  Full text to download in external service

 • Possibility of Fault Detection in Sensorless Electric Drives

  The work presents a fault detection method for an induction motor drive system with inverter output filter. This approach make use of a load torque state observer, which complete structure is presented along with the used control structure. Moreover, the demonstrated drive system operates without rotor speed measurement in conjunction with the multiscalar control. The verification of the demonstrated idea was performed on an experimental...

 • Prądy łożyskowe w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi

  W pracy przedstawiono problemy występujące w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi zasilanymi z falownika napięcia. Zwrócono uwagę na rosnącą liczbę uszkodzeń silników w napędach przekształtnikowych. Wskazano przyczyny wynikające z charakteru zasilania przekształtnikowego silnika. Główną uwagę poświęcono prądowi łożyskowemu, który odpowiada za większość awarii maszyn. Przedstawiono rodzaje prądów łożyskowych, wyjaśniając...

  Full text to download in external service

 • Time-current tripping curves of arc fault detection devices
  Publication

  Tripping curves of arc fault detection devices, in accordance with PN-EN 62606 “General requirements for arc fault detection devices” have been presented in the paper. Consequently the most fundamental differences in arc fault detection devices tripping compared to circuit-breakers and residual current devices have been indicated.

  Full text to download in external service

Year 2018
 • Internet Rzeczy - rozwiązania modelowe

  W pracy omówiono problemy projektowania i realizacji sieci typu internet rzeczy (IoT). Scharakteryzowano podstawowe cechy systemów, które pozwalają na zakwalifikowanie ich do kategorii internet rzeczy. Przedstawiono wyniki testowania małej sieci typu „zrób to sam” zaprojektowanej i wykonanej w duchu idei internetu rzeczy. Oceniono, czy udało się osiągnąć nową jakość i synergiczny efekt wynikający z wykorzystania wielu źródeł danych...

 • Szybkie ładowanie samochodu elektrycznego z elektrowni słonecznej

  W artykule przedstawiono stanowisko badawcze umożliwiające realizację procesu szybkiego ładowania samochodu elektrycznego. Wymagana energia jest wyprodukowana przez elektrownię słoneczną i przechowana w stacjonarnej baterii. Rozpatrzono trzy podstawowe sposoby ładowania samochodu elektrycznego: 1) ze stacjonarnej baterii ładowanej z elektrowni słonecznej, 2) ładowarką zasilaną ze stacjonarnej baterii i 3) ładowarką zasilaną ze...

  Full text to download in external service

Year 2017
Year 2016
Year 2015
Year 2014
Year 2013
 • OCENA WŁAŚCIWOŚCI ROZLEGŁYCH SYSTEMÓW UZIEMIEŃ PRACUJĄCYCH W UKŁADACH OCHRONY ODGROMOWEJ
  Publication

  W wyniku połączenia wszystkich elementów uziemionych w obiekcie budowlanym do szyny ekwipotencjalnej powstaje często bardzo rozległy system uziemień. Ocena tak rozległego systemu za pomocą metod wykorzystujących przebiegi wolnozmienne prowadzi do zbyt optymistycznych wniosków odnośnie do ich właściwości podczas odprowadzania prądów wyładowań atmosferycznych. Pomiary z zastosowaniem metody wykorzystującej przebiegi impulsowe pomiaru...

  Full text to download in external service

 • Problemy doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych
  Publication

  Przedstawiono klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych oraz zasady ich doboru i instalowania w instalacjach elektrycznych. Omówiono czynniki wpływające na prawidłowe działanie wyłączników i zwrócono uwagę na błędy popełniane przy ich stosowaniu. Wymieniono obwody, w których instalowanie wyłączników różnicowoprądowych jest obowiązkowe, a w których niezalecane. Zwrócono uwagę na ich dobezpieczanie oraz koordynację z ogranicznikami...

  Full text to download in external service

 • Przegląd popularnych mechanizmów bezpieczeństwa warstwy łącza danych sieci Ethernet

  W artykule przedstawiono zbiór wybranych rozwiązań służących zabezpieczeniu systemów sieciowych, wykorzystujących technikę Ethernet. Opisane rozwiązania nie wyczerpują oczywiście listy protokołów i mechanizmów możliwych do wdrożenia w tym środowisku, lecz należą bezsprzecznie do grupy rozwiązań najpopularniejszych i rekomendowanych. W świetle analizy funkcjonalności udostępnianej przez opisane rozwiązania, a także wniosków uzyskanych...

  Full text to download in external service

 • Trwałość eksploatacyjna opraw oświetleniowych

  Aktualne normy zalecają prowadzenie szeregu prób zmierzających do oceny parametrów technicznych opraw oświetleniowych, istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania wyrobu i spełnienia warunków dopuszczenia oprawy do obrotu. Niestety, zalecenia te nie zawsze dają podstawy do jednoznacznej oceny trwałości eksploatacyjnej konstrukcji. W artykule przedstawiono przypadek uszkodzenia oprawy oświetleniowej z lampą metalohalogenkową....

  Full text to download in external service

 • Układy napędowe pojazdów elektrycznych

  W artykule omówiono nowe technologie stosowane w układach napędowych pojazdów elektrycznych. Praca zawiera zależności teorii ruchu pojazdu, nowe rozwiązania w konstrukcji silników trakcyjnych. Przedstawiono również zagadnienia układów zasilania bateryjnego i magazynów energii z superkondensatorami. Pokazano metody sterowania zapewniające optymalizacje rozdziału energii pomiędzy akumulatorami a magazynem energii. Zaprezentowano...

  Full text to download in external service

 • Zasady ochrony przeciwporażeniowej w liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia
  Publication

  Przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w liniach napowietrznych wysokiego napięcia, zawarte w szczególności w aktualnej normie PN-EN 50341-1:2013-03E. Podobnie jak poprzednio, nie określa ona wymagań odnośnie do ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim). Formułuje natomiast wymagania w zakresie ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku pośrednim), które w dużym stopniu zależą od miejsca posadowienia...

  Full text to download in external service

Year 2012

seen 455 times