CHEMOSPHERE - Journal - Bridge of Knowledge

Search

CHEMOSPHERE

ISSN:

0045-6535

eISSN:

1879-1298

Disciplines
(Field of Science):

 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Chemical engineering (Engineering and Technology)
 • Civil engineering, geodesy and transport (Engineering and Technology)
 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)
 • Medical biology (Medical and Health Sciences )
 • Pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )
 • Medical sciences (Medical and Health Sciences )
 • Health sciences (Medical and Health Sciences )
 • Forestry (Agricultural sciences)
 • Agriculture and horticulture (Agricultural sciences)
 • Food and nutrition technology (Agricultural sciences)
 • Animal science and fisheries (Agricultural sciences)
 • Biotechnology (Natural sciences)
 • Biological sciences (Natural sciences)
 • Chemical sciences (Natural sciences)
 • Earth and related environmental sciences (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 140 Ministry scored journals list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 140 Ministry scored journals list 2024
2023 140 Ministry Scored Journals List
2022 140 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 140 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 140 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 140 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 35 A
2017 35 A
2016 35 A
2015 35 A
2014 35 A
2013 35 A
2012 40 A
2011 40 A
2010 32 A

Model:

Hybrid

Points CiteScore:

Points CiteScore - current year
Year Points
Year 2022 13.3
Points CiteScore - previous years
Year Points
2022 13.3
2021 11.7
2020 10.1
2019 8.8
2018 7.4
2017 6.4
2016 6.5
2015 6.2
2014 5.9
2013 5.5
2012 5.8
2011 5.8

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Filters

total: 50

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2024
Year 2023
Year 2022
Year 2021
Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2016
 • Environmental risk assessment of Polish wastewater treatment plant activity
  Publication

  - CHEMOSPHERE - Year 2016

  Wastewater treatment plants (WWTPs) play an extremely important role in shaping modern society's environmental wellbeing and awareness, however only well operated and supervised systems can be considered as environmentally sustainable. For this reason, an attempt was undertaken to assess the environmental burden posed by WWTPs in major Polish cities by collecting water samples prior to and just after wastewater release points....

  Full text available to download

Year 2014
Year 2013
Year 2012
Year 2010
Year 2008
Year 2007
Year 2006
Year 2003
 • Organic pollutants in the Odra river ecosystem.
  Publication

  W pracy opisano wyniki badań próbek wody oraz osadów dennych pobieranych w okresie 1997-2000, w trakcie 8 kampanii przeprowadzonych w ramach Międzynarodowego Programu Badań Dorzecza Rzeki Odry (IOP). W pobranych próbkach oznaczono: wybrane pestycydy chloro- , azoto- i fosforoorganiczne; alifatyczne iaromatyczne węglowodory; lotne związki chloroorganiczne; wybrane związki chloroorganiczne; wybrane związki siarkoorganiczne;...

Year 2002
 • Quality of roof runoff waters from an urban region (Gdańsk, Poland)
  Publication

  - CHEMOSPHERE - Year 2002

  W pracy przedstawiono wyniki badań analitycznych próbek wód spływnych z powierzchni dachów budynków z terenu miasta Gdańska. W próbkach oznaczano stężenia jonów (Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, F-, Cl-, NO2-, PO4-, SO4-) oraz związków organicznych (pestycydy, węglowodory ropopochodne i lotne związki chlorowcoorganiczne). Dodatkowo mierzono pH oraz toksyczność próbek. Próbki zbierano przez okres 6 miesięcy w okresach po zakończeniu opadów....

 • The application of an open tubular trap in analysis of organic air pollutants
  Publication

  Opisano możliwości wykorzystania odcinka handlowej kapilarnej kolumny chromatograficznej do pobierania próbek analitów z powietrza w celu ich chromatograficznego oznaczenia. Opracowany sposób opary jest na wykorzystaniu techniki równowagowej. Stężenia analitów w badanym medium mogą być obliczone na podstawie znajomości wartości odpowiednich współczynników podziału wyznaczonych w trakcie badań modelowych.

seen 3224 times