Combustion Engines - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Combustion Engines

ISSN:

2300-9896

Publisher:

Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

Disciplines
(Field of Science):

 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 70 Ministry scored journals list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 70 Ministry scored journals list 2024
2023 100 Ministry Scored Journals List
2022 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 13 B
2017 13 B
2016 13 B
2015 13 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 6 B
2011 6 B
2010 9 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY 4.0
License
Creative Commons: BY 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
n/a
Information on the conditions of self-archiving
n/a
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.

Filters

total: 81

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2024
Year 2023
Year 2022
Year 2021
Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2016
 • Gas turbines – technological development and potential use in CAES systems
  Publication

  This article briefly describes Compressed Air Energy Storage (CAES), focusing on the technological development of one of the key elements of such systems – the gas turbines. It presents the basic parameters and features of gas turbines, as well as turbine classes with example models. Main tendencies in the structural and technological development are discussed. Changes and trends on electric energy markets are becoming more and...

  Full text available to download

Year 2015
Year 2014
 • Comparative analysis of balancing of V6 engines with common- and split-pin crankshafts
  Publication

  An analysis of balancing of V6 engines equipped with split-pin crankshafts with any cylinder bank angle based on the mathematical relations derived in the paper was carried out. A comparison of the quality of their balancing with engines equipped with common-pin crankshafts was also carried out. The bank angle ranges beneficial for balancing of moments of inertia forces in reciprocating motion were determined. A mathematical relation...

  Full text available to download

 • Methods for evaluating rated power of diesel-powered generator set
  Publication

  Basic concepts for evaluating rated power of generator sets powered by combustion engines are presented in this article. A relation between parameters of the engine and the generator are shown. Recommendations contained in the standards and technical literature are systematized. The scheme and methodology for evaluating rated power of the generator set, based on laboratory research, are suggested. Also, the main problems which...

  Full text available to download

Year 2013
 • A PROPOSAL OF A DESCRIPTION OF THE OPERATING CONDITIONS OF DIESEL-ELECTRIC LOCOMOTIVES
  Publication

  - Combustion Engines - Year 2013

  The paper presents a proposal of a description of the operating conditions of diesel-electric locomotives. The proposal is a result of the operational experience and the analysis of the locomotive operation. It constitutes a significant simplification in relation to the descriptions currently used by domestic carriers. The paper also presents examples of analyses of the operating conditions of locomotives using the proposed method.

  Full text available to download

 • Analiza warunków pracy silnika spalinowego lokomotywy na biegu jałowym
  Publication

  - Combustion Engines - Year 2013

  W trakcie eksploatacji lokomotyw z silnikami spalinowymi obserwowany jest znaczny udział pracy silnika spalinowego w stanie biegu jałowego. Dlatego też średnia wartość strumienia paliwa zużywanego przez silnik spalinowy lokomotywy w tym stanie będzie miała istotny wpływ na efektywność energetyczną układu napędowego. Wyznaczaniu wartości tego parametru musi towarzyszyć jednoznaczna klasyfikacja warunków pracy układu napędowego lokomotywy....

  Full text available to download

 • Analysis of balancing of four stroke V6 engines
  Publication

  Analysis of balance of V6 engines with a common-pin crankshaft depending on a cylinder bank angle and the crank radius to connecting rod length ratios , based on the relations derived, is presented in the paper. The bank angles providing the lowest moment of inertia forces in reciprocating motion, for selected  values, were determined. The position of the plane of the main counterweights in order to maximum balance of the moment...

  Full text available to download

 • Development trends of automotive engine cooling systems
  Publication

  Dzięki daleko idącym modyfikacjom układów zasilania i zapłonu silników samochodowych oraz udoskonaleniom układów oczyszczania spalin uzyskano znaczne zmniejszenie emisji związków toksycznych. Układy chłodzenia z pompą cieczy napędzaną mechanicznie stają się archaiczne nie pozwalając na swobodne sterowanie obiegiem cieczy. Również różna wartość temperatury potrzebnej do schładzania różnych procesów wymaga sterowanych zaworów trójdrożnych...

  Full text available to download

 • Diagnosis in the power piston machines
  Publication

  - Combustion Engines - Year 2013

  W artykule przedstawiono obecne techniki monitorowania pracy silników i sprężarek dużej mocy. Ze względu na znaczne koszty ewentualnego wyłączenia z ruchu tego typu maszyn są one poddane obserwacji dla przewidywania ewentualnych awarii oraz planowych zatrzymań. Rośnie liczba zaawansowanych systemów pomiarowych z indykowaniem cylindrów. Dawne metody wibroakustyczne zastępowane są pomiarami parametrów procesu termodynamicznego. Słowa...

  Full text available to download

 • Diagnostic testing of marine propulsion systems with internal combustion engines by means of vibration measurement and results analysis
  Publication

  In this paper selected issues concerning vibration diagnosis of the mechanical system within marine propulsion units have been presented, carried out on the basis of experimental examinations of a real object in which an exceedance of the allowable vibration’s level had been observed. Used diagnosing system has been characterised. A procedure of longitudinal and transverse vibrations shaft lines of the mechanical system within...

  Full text available to download

 • Dual fuelling of truck CI engine with diesel oil and mixture of propane and butane
  Publication

  - Combustion Engines - Year 2013

  W artykule przedstawiono zasadę działania dwupaliwowego zasilania jednocześnie olejem napędowym i odparowanym LPG silnika samochodu ciężarowego. Pokazano korzyści wynikające ze zużycia tańszego paliwa zbadane doświadczalnie.

  Full text available to download

 • Effect of the absence of clear contractual conditions for the pur-chase of combined heat and power systems through public tenders
  Publication

  W artykule przedstawiono dyskusję konsekwencji stosowania różnych podejść do obliczeń kontraktowych parametrów technicznych zespołów kogeneracyjnych. Obliczenia te wykonywane są na potrzeby oferty przygotowywanej w związku z ogłoszeniem przetargu publicznego na zakup siłowni kogeneracyjnej. Brak precyzyjnych zasad określających warunk, i jakie należy przyjąć do wyznaczania parametrów kontraktowych zespołów kogeneracyjnych umożliwia...

  Full text available to download

 • INVESTIGATIONS OF THE LABORATORY FARYMANN DIESEL ENGINE D10 TYPE BY MEANS OF A LANGMUIR PROBE
  Publication

  - Combustion Engines - Year 2013

  A precise determination of the crankshaft angular position, at which fuel ignition occurs in the SI engine, enables credible diagnosis of the technical state of its working space as well as of the fuel feed system. An observation of the Langmuir probe signal provides entirely new possibilities for engine diagnostics. The probe is introduced into the working space of a cylinder through its indicator valve. This paper presents the...

  Full text available to download

seen 2115 times