Cywilizacja i Polityka - Journal - MOST Wiedzy

Search

Cywilizacja i Polityka

Ministry points: Help

Ministry points
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
Ministry points
Year Points List
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list
2018 9 B
2017 9 B
2016 9 B
2015 9 B
2014 1 B
2013 1 B
2012 2 B
2011 2 B
2010 2 B
2009 2 B
2008 2 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: COPYRIGHT
License
COPYRIGHT
Information on publishing policy
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/about open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Is self-archiving allowed by the journal?
No
Information on research data policy
n/a
Additional information
Type of model: Gratis Open Access (Bronze Open Access).

Filters

total: 18

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Journals

2017
2016
 • Karta Dużej Rodziny jako jeden z instrumentów wsparcia rodziny w Polsce
  Publication

  Polityka społeczna w Polsce w ramach modelu socjaldemokratycznego ukierunkowana jest na bezpieczeństwo socjalne. Istotnym wyzwaniem dla polskiej polityki społecznej jest podniesienie poziomu dzietności w oparciu o efektywne rozwiązania w polityce rodzinnej. W jej ramach prowadzone są działania ukierunkowane na zabezpieczenie społeczne. Istotnym elementem tej polityki jest Karta Dużej Rodzinny; wprowadzona w 2014 r.Jest ona ogólnopolskim...

 • Młoda polska emigracja do Holandii
  Publication

  - Cywilizacja i Polityka - 2016

  We współczesnym obrazie Polonii holenderskiej zaobserwować można przedstawicieli specyficznych fal wy6chodźczych. Młoda polska emigracja zarobkowa przybywa do Holandii albo przez agencje pracy bądź na własną rękę. W opinii przeciętnych Holendrów Polacy postrzegani są jako pijacy, źle pracujący, niemówiący w języku niderlandzkim, zabierający miejscowym pracę. Według badań z 2014 r. Polacy stanowią 28% ogółu obywateli UE pracujących...

2015
 • Walka o podmiotowość prawną kobiet w epoce Oświecenia
  Publication

  W czasach Oświecenia rozwija się ruch emancypacyjny kobiet. Istotny wpływ na kształtowanie opinii publicznej miały wtedy salony prowadzone przez damy z towarzystwa oraz wpływowe kobiety w otoczeniu polityków. Orędownikiem podmiotowości kobiet był m. in. Denis Diderot a zwolenikiem ich udziału w życiu politycznym Jean Antoine Nicolas de Condorcet. Uchwalona w 1789 r. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela skierowana była wyłącznie...

  Full text in external service

2014
 • Osadnictwo olęderskie a osadnictwo na prawie olęderskim
  Publication

  Określenie Olędrzy odnosiło się pierwotnie do osadników z Niderlandów i Fryzji; w większości byli oni mennonitami.W XVI i XVII w. przybywali do Rzeczypospolitej jako uchodźcy religijni.Później określenie Olęder odnosiło się także do osadników innych narodowości.Wyróżnikiem osadnictwa na prawie olęderskim były prawa osadników w tym emfiteuza a nie narodowość osadników. Podkreśla się pozytywne skutki osadnictwa olęderskiego dla...

  Full text in external service

2013
2012
 • Polacy w życiu kulturowym Kanady
  Publication

  Kanada znana Polakom głównie z powieści Arkadego Fidlera "Kanada pachnąca żywicą" jest również jednym z najczęściej wybieranych przez imigrantów krajem osiedlenia. Liczbę diaspory polskiej w Kanadzie szacuje się na około 1 milion osób. Początki pojedynczego osadnictwa polskiego na terenach dzisiejszej Kanady sięgają XVII w. Przez wieki Polacy wpisali się w dziedzictwo kulturowe Kanady, zaznaczająć swoją obecność w życiu ekonomicznym,...

 • Rzeczywistość migracyjna w dawnym Gdańsku
  Publication

  W publikacji wskazuje się, że ruchy migracyjne w Gdańsku związane były z handlem. Głównym szlakiem migracji był Bałtyk. Z drogi morskiej poza marynarzami i kupcami korzystali także rzemieślnicy, osoby podróżujące w celu zdobycia wykształcenia, odwiedzenia świętych miejsc, uczeni, dyplomaci, panujący i wojskowi. W Gdańsku poszukiwali azylu uchodźcy religijni i polityczni z Niderlandów, Anglii, Francji i Szwecji. Znaczy był ich wpływ...

 • Współpraca transgraniczna organizacji pozarządowych w Euroregionie Bałtyk
  Publication

  Większość organizacji pozarządowych funkcjonujących w ramach Euroregionu Bałtyk powstała w dużych miastach tego regionu w końcu lat 90. Współpraca transgraniczna tych organizacji dotyczyła głównie najbliższych sąsiadów. Najwięcej projektów zrealizowano z podmiotami obwodu kaliningradzkiego, a najbardziej aktywne w tym zakresie okazały się organizacje w woj. warmińsko-mazurskiego. Współpraca dotyczyła oświaty, wymiany kulturalnej,...

  Full text available

2011
 • Zjawisko migracji w rzeczywistości kulturowej Gdańska
  Publication

  Migracja jako zjawisko społeczne znane jest od zarania dziejów ludzkości i należy do istotnych jej ogniw rozwoju cywilizacyjnego. Zjawiska migracji są procesami ciągłymi, zmieniającymi formy w czasie. Polityka państwa oraz działalność samorządu lokalnego w Gdańsku sprzyja procesom adaptacyjnym i integracyjnym imigrantów.

2009
 • Instytucjonalizacja ochrony praw uchodźców w systemie ONZ
  Publication

  Istotne dla ochrony praw uchodźców było powołanie Urzędu Wysokiego Komisarza NZ do Spraw Uchodźców (UNHCR). Do jego kompetencji należy opieka nad uchodźcami oraz kontrola przestrzegania przez rządy państw międzynarodowych norm dotyczących ich traktowania. Biuro UNHCRR działa w Warszawie od 1992r.

 • O instytucjonalizacji życia politycznego Kanady
  Publication

  Państwem zajmującym szczególne miejsce we współczesnym świecie jest Kanada. Jest to zarazem jedno z największych państw świata i jednocześnie jedno z najżadziej zamieszkałych. Szczególnymi cechami odznacza się kanadyjski system konstytucyjny i polityczny. Daję się w nim zauważyć korzystanie z wzorców europejskich jak i można odnaleźć oryginalne instytucje polityczne.

2008
2007
 • Ruch migracyjny w średniowiecznym Gdańsku
  Publication

  W średniowiecznym Gdańsku, migracje ludności charekteryzowały się znaczną dynamiką. Do Gdańska przybywali głównie imigranci z Dolnych Niemiec, Lubeki, Holsztynu, Meklemburgii, Turyngii, Hestii, Śląska, Czech, Moraw, Skandynawii, Flandrii, Holandii, Anglii, Prus, a tkaże z Pomorza Gdańskiego, Żuław i Powiśla. Znaczną grupę stanowili przybysze z Niemiec, co wpłynęło na oblicze miasta. Gdańszczanie opuszczali swoje miasto w celach...

seen 123 times