Dachy Płaskie - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Dachy Płaskie

ISSN:

1899-7902

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
2023 5 Not listed on the ministry scored journals list 2023
2022 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2012 0 C
2011 0 C

Impact Factor:

n/a

Filters

total: 6

 • Category
 • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2015
Year 2014
 • Błedny zakres prac remontowych przyczyną przecieków
  Publication

  W artykule przedstawiono opis usterek tarasu widokowego usytuowanego w poziomie stropodachu budynku apartamentowego. Opracowanie analizuje wopływ przyjętych rozwiązań projektowych i wykonawczych tarasu oraz przeprowadzonego remotu na usterki wilgotnościowe w lokalach mieszkalnych. Przedstawiono koncepcję rozwiązania projektowego przebudowy tarasu.

 • Błędy projektowe i wykonawcze dachu z płyt warstwowych
  Publication

  Artykuł omawia wpływ błędów projektowych oraz wykonawczych popełnionych na stropodachu budynku przemysłowego, które po krótkim okresie eksploatacji hali produkcyjnej doprowadziły do powstania bardzo istotnych uciążliwości eksploatacyjnych, związanych z nieszczelnościami skoncentrowanymi głównie wzdłuż koryta odwadniającego. w artykule przedstawiono również zaproponowany sposób usunięcia występujących usterek.

 • Przecieki następstwem sposobu eksploatacji oraz błędów projektowych i wykonawczych
  Publication

  W artykulke przedstwiono opis usterek stropu nad podziemną halą garażową budynku mieszkalno-usługowego, który został zaprojektowany oraz wykonany w technologii stropodachu odwróconego. W artykule przedstawio analizę wpływu przyjętych rozwiązań projektowych i wykonawczych oraz dotychczasowego sposobu eksploatacji na stan techniczny stropu oraz zaproponowano koncepcje rozwiązania projektowego przebudowy jego fragmentu użytkowanego...

Year 2013
 • Stan przedawaryjny płyty balkonowej i projekt naprawy
  Publication

  Balkon wykonstruowany na belkach stalowych z wypełnieniem płyta gruzobetonową przez wiele lat nei był poddawany pracom remontowym co doprowadziło do obniżenia jegoi sprawności technicznej,a w konsekwencji do wystąpienia stanu przedawaryjnego. W artykule przedstawiono zrealizowane rozwiązanei projektowe odbudowy balkonu zuwzględnijące brak możliwości oprci płyty balkonowej bezpośrednio na murze zewnętrznym budynku

seen 286 times