DISCRETE MATHEMATICS - Journal - Bridge of Knowledge

Search

DISCRETE MATHEMATICS

ISSN:

0012-365X

eISSN:

1872-681X

Disciplines
(Field of Science):

 • computer and information sciences (Natural sciences)
 • mathematics (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 100 Ministry scored journals list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 100 Ministry scored journals list 2024
2023 100 Ministry Scored Journals List
2022 100 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 100 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 100 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 100 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 25 A
2017 25 A
2016 25 A
2015 20 A
2014 25 A
2013 20 A
2012 20 A
2011 20 A
2010 20 A

Model:

Hybrid

Points CiteScore:

Points CiteScore - current year
Year Points
Year 2023 1.5
Points CiteScore - previous years
Year Points
2023 1.5
2022 1.5
2021 1.5
2020 1.5
2019 1.5
2018 1.3
2017 1.2
2016 1.2
2015 1.4
2014 1.3
2013 1.3
2012 1.4
2011 1.4

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Filters

total: 23

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2024
 • Graphs with isolation number equal to one third of the order
  Publication

  - DISCRETE MATHEMATICS - Year 2024

  A set D of vertices of a graph G is isolating if the set of vertices not in D and with no neighbor in D is independent. The isolation number of G, denoted by \iota(G) , is the minimum cardinality of an isolating set of G. It is known that \iota(G) \leq n/3 , if G is a connected graph of order n, , distinct from C_5 . The main result of this work is the characterisation of unicyclic and block graphs of order n with isolating number...

  Full text to download in external service

Year 2018
 • Turán numbers for odd wheels
  Publication

  - DISCRETE MATHEMATICS - Year 2018

  The Turán number ex(n,G) is the maximum number of edges in any n-vertex graph that does not contain a subgraph isomorphic to G. A wheel W_n is a graph on n vertices obtained from a C_{n−1} by adding one vertex w and making w adjacent to all vertices of the C_{n−1}. We obtain two exact values for small wheels: ex(n,W_5)=\lfloor n^2/4+n/2\rfloor, ex(n,W_7)=\lfloor n^2/4+n/2+1 \rfloor. Given that ex(n,W_6) is already known, this...

  Full text available to download

Year 2016
 • Global defensive sets in graphs

  In the paper we study a new problem of finding a minimum global defensive set in a graph which is a generalization of the global alliance problem. For a given graph G and a subset S of a vertex set of G, we define for every subset X of S the predicate SEC ( X ) = true if and only if | N [ X ] ∩ S | ≥ | N [ X ] \ S | holds, where N [ X ] is a closed neighbourhood of X in graph G. A set S is a defensive alliance if and only if for...

  Full text available to download

 • Independence in uniform linear triangle-free hypergraphs
  Publication

  - DISCRETE MATHEMATICS - Year 2016

  The independence number a(H) of a hypergraph H is the maximum cardinality of a set of vertices of H that does not contain an edge of H. Generalizing Shearer’s classical lower bound on the independence number of triangle-free graphs Shearer (1991), and considerably improving recent results of Li and Zang (2006) and Chishti et al. (2014), we show a new lower bound for a(H) for an r-uniform linear triangle-free hypergraph H with r>=2.

  Full text available to download

 • On Directed Lattice Paths With Vertical Steps
  Publication

 • Strategic balance in graphs

  For a given graph G, a nonempty subset S contained in V ( G ) is an alliance iff for each vertex v ∈ S there are at least as many vertices from the closed neighbourhood of v in S as in V ( G ) − S. An alliance is global if it is also a dominating set of G. The alliance partition number of G was defined in Hedetniemi et al. (2004) to be the maximum number of sets in a partition of V ( G ) such that each set is an alliance. Similarly,...

  Full text available to download

Year 2015
 • Minimum order of graphs with given coloring parameters
  Publication

  - DISCRETE MATHEMATICS - Year 2015

  A complete k-coloring of a graph G=(V,E) is an assignment F: V -> {1,...,k} of colors to the vertices such that no two vertices of the same color are adjacent, and the union of any two color classes contains at least one edge. Three extensively investigated graph invariants related to complete colorings are the minimum and maximum number of colors in a complete coloring (chromatic number χ(G) and achromatic number ψ(G), respectively),...

  Full text available to download

Year 2014
Year 2009
 • Greedy T-colorings of graphs
  Publication

  Treścią artykułu są pokolorowania kontrastowe wygenerowane przez algorytm zachłanny. Zbadane zostały ich własności, obejmujące liczbę kolororów, rozpiętość i rozpiętość krawędziową.

  Full text to download in external service

 • Mixed graph edge coloring
  Publication

  - DISCRETE MATHEMATICS - Year 2009

  W pracy rozważany jest problem kolorowania krawędzi grafu mieszanego, tj. grafu zawierającego zawiero skierowane, jak i nieskierowane krawędzie. Motywację do badań stanowią zagadnienia komunikacyjne z zakresu szeregowania zadań.

  Full text to download in external service

 • The complexity of the L(p,q)-labeling problem for bipartite planar graphs of small degree

  W pracy pokazano, że problem L(p,q)-kolorowania przy użyciu ''t'' kolorów jest NP-zupełny nawet w wersji ograniczonej do grafów planarnych dwudzielnych małego stopnia, nawet dla stosunkowo niewielkich wartości ''t''. Jako wniosek z uzyskanych wyników stwierdzono, że problem L(2,1)-kolorowania grafów planarnych przy użyciu 4 kolorów jest NP-zupełny, a także że problem L(p,q)-kolorowania grafów o maksymalnym stopniu 4 jest NP-zupełny...

  Full text to download in external service

Year 2008
 • A note on compact and compact circular edge-colorings of graphs
  Publication

  W pracy rozważamy dwa warianty kolorowania krawędzi grafów prostych i ważonych, mianowicie kolorowania zwarte oraz zwarte cyrkularne. Rozważamy relacje pomiędzy nimi. Dowodzimy, że każdy zewnętrznie planarny graf dwudzielny posiada zwarte pokolorowanie krawędziowe oraz, że problem ten dla grafów ogólnych jest NP-zupełny. Podajemy również wielomianowy 1.5-przybliżony algorytm oraz pseudowielomianowy dokładny algorytm zwartego cyrkularnego...

  Full text to download in external service

 • Compact cyclic edge-colorings of graphs
  Publication

  Artykuł jest poświęcony modelowi zwartego cyklicznego kolorowania krawędzi grafów. Ten wariant kolorowania jest stosowany w modelowaniu uszeregowań w systemach produkcyjnych, w których proces produkcyjny ma charakter cykliczny. W pracy podano konstrukcje grafów, które nie zezwalają na istnienie pokolorowania w rozważanym modelu. Wykazano także kilka własności teoretycznych, takich jak ograniczenia górne na liczbę kolorów w optymalnym...

  Full text to download in external service

 • Distance paired domination numbers of graphs
  Publication

  W pracy przedstawione są pewne własności liczb k-dominowania parami w grafach. Wykazane jest, że problem decyzyjny liczby k-dominowania parami jest problemem NP-zupełnym nawet dla grafów dwudzielnych. Przedstawione są ograniczenia górne i dolne dla liczby k-dominowania parami w drzewach i scharakteryzowane drzewa, w których te ograniczenia są osiągnięte.

  Full text to download in external service

 • Paired bondage in trees
  Publication

  W pracy zdefiniowano pojęcie liczby zniewolenia parami jako moc najmniejszego zbioru krawędzi, którego usunięcie z grafu spowoduje wzrost liczby dominowania parami. W szczególności scharakteryzowane są wszystkie drzewa, w których liczba zniewolenia wynosi 0, czyli takie, w których usunięcie dowolnego podzbioru krawędzi nie zwiększy liczby dominowania parami.

  Full text to download in external service

 • Total restrained domination numbers of trees
  Publication

  Opisane są wszystkie drzewa, w których liczby dominowania totalnego i totalno - powściągniętego są sobie równe, a także podano dolne ograniczenie na liczbę dominowania totalno - powściągniętego w drzewach.

  Full text to download in external service

Year 2007
 • The circular chromatic index of some class 2 graphs
  Publication

  W artykule został wyznaczony cyrkularny indeks chromatyczny dla dwóch rodzin grafów klasy 2. Co więcej, podano nie trywialne oszacowania tego parametru dla snarków Isaacsa i Goldberga. Na koniec artykułu rozważana jest złożoność obliczeniowa problemów związanych z cyrkularnym kolorowaniem krawędzi.

  Full text to download in external service

Year 2001
Year 1997
Year 1996
Year 1993
Year 1989

seen 602 times