Dzień Jakości PG - Journal - MOST Wiedzy

Search

Dzień Jakości PG

ISSN:

2353-8732

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2022 0 Unscored Journals List
Ministry points - previous years
Year Points List
2022 0 Unscored Journals List
2021 0 Unscored Journals List
2020 0 Unscored Journals List
2019 0 Unscored Journals List
2018 0 unscored
2017 0 unscored
2016 0 unscored
2015 0 unscored
2014 0 unscored
2013 0 unscored

Impact Factor:

n/a

Filters

total: 15

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2019
 • Kultura jakości – teoria a praktyka
  Publication

  Celem artykułu jest wskazanie występowania rozbieżności pomiędzy definiowanymi oczekiwaniami a rzeczywistym postrzeganiem kultury jakości przez członków społeczności w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz zachęcenie do promowania działań oddolnych, wspomagających zapewnienie i doskonalenie jakości we wszystkich obszarach aktywności uczelni.

  Full text available to download

 • Postęp i problemy z wdrażaniem strategii HR4R
  Publication

  Perspektywiczne zarządzanie instytucjami wymusza zmiany w ich polityce personalnej w kierunku świadomego działania na rzecz kapitału ludzkiego. Politechnika Gdańska (PG), wdrażając zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, wpisuje się idealnie w ten nurt.

  Full text available to download

Year 2018
Year 2016
Year 2015
Year 2014

seen 193 times