Elastomery - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Elastomery

ISSN:

1427-3519

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2022 5 Not listed on the ministry scored journals list
Ministry points - previous years
Year Points List
2022 5 Not listed on the ministry scored journals list
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 8 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 4 B
2011 4 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Impact Factor:

n/a

Filters

total: 26

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2016
Year 2015
Year 2014
Year 2012
Year 2011
 • Przegląd metod produkcji regeneratu gumowego oraz możliwości jego zastosowania
  Publication

  - Elastomery - Year 2011

  Recykling materiałowy odpadów gumowych nabiera obecnie coraz większego znaczenia, stanowiąc alternatywę dla powszechnie stosowanego w Polsce odzysku energetycznego. W artykule zaprezentowano przegląd historyczny oraz obecny stan wiedzy w dziedzinie regeneracji odpadów gumowych. Publikacja zawiera charakterystykę najczęściej stosowanych metod dewulkanizacji odpadów gumowych oraz prezentuje możliwości wykorzystania regenerowanej...

Year 2010
Year 2006
Year 2003
 • Biodegradowalne poliuretany dla medycyny
  Publication

  - Elastomery - Year 2003

  Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej wytwarzania biodegradowalnych poliuretanów (PUR) i zastosowania ich w medycynie jako czasowych implantów. Omówiono wytwarzanie i właściwości mieszanin PUR z poli(L-laktydem) oraz liniowych i usieciowanych poliuretanów z wbudowanymi, biodegradowalnymi segmentami z poliestrów lub kopoliestrów. Opisano metody syntezy diizocyjanianowej pochodnej L-lizyny jako substratu do syntezy PUR degradujących...

 • Degradowalne poli(estrouretany) z cykloalifatycznego diizocyjanianu i kopoliestrodioli z L-laktydu i poli(E-kaprolaktono)diolu

  Opisano syntezę liniowych poli(estrouretanów) (PESU) z 4,4´-diizocyjanianudicykloheksylenometanu, 1,4-butanodiolu i kopoliestrodioli z L-laktydu (LA)i poli(E-kaprolaktono)diolu (PCL, Mn 560g/mol). Kopoliestrodiole o Mn 760,1250 i 3390 g/mol otrzymano przy trzech stosunkach masowych PLA i PCL w obecności oktanianu Sn(II). PESU otrzymane przy różnych stosunkach molowych komponentów scharakteryzowano przez pomiary twardości, wytrzymałości...

Year 2002

seen 424 times