Gaz, Woda i Technika Sanitarna - Journal - MOST Wiedzy

Search

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
Ministry points - previous years
Year Points List
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list
2018 11 B
2017 11 B
2016 11 B
2015 11 B
2014 5 B
2013 5 B
2012 6 B
2011 6 B
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Impact Factor:

n/a

Filters

total: 49

 • Category
 • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2019
 • Racjonalne wymiarowanie osadników wirowych
  Publication

  - Gaz, Woda i Technika Sanitarna - Year 2019

  Wobec braku w literaturze metody wymiarowania osadników wirowych, zaproponowano kryteria projektowe, bazujące na analizie wpływu siły odśrodkowej ma ruch cząstki zawiesiny oraz na czas jej przebywania w osadniku. Kryteria zostały pozytywnie zweryfikowane empirycznie. Maja prostą postać matematyczną, więc mogą być bez trudu stosowane w praktyce.

Year 2018
 • Estymacja respiracji wykorzystująca pomiar stężenia tlenu w SBR
  Publication

  Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest złożonym nieliniowym systemem przemysłowym. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Z procesem tym związana jest respiracja, czyli szybkość zużywania tlenu przez bakterie oczyszczające ścieki. Jest to jeden z najważniejszych parametrów, decydujący o efektywności oczyszczania ścieków. Niestety koszt zakupu urządzeń do pomiaru respiracji – respirometrów...

  Full text to download in external service

 • Optymalizacja procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków typu SBR
  Publication

  iologiczna oczyszczalnia ścieków jest skomplikowanym systemem sterowania. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Prawidłowy jego przebieg ma decydujący wpływ na stopień oczyszczenia ścieków i koszty operacyjne pracy oczyszczalni. W związku z tym prowadzone są prace badawcze nad optymalizacją procesów biologicznych, pozwalającą redukować koszty, np. zużycie energii. W artykule opracowano...

  Full text to download in external service

Year 2016
Year 2015
Year 2014
Year 2013
Year 2012
Year 2011
Year 2009
Year 2008
Year 2007
Year 2006
Year 2003
Year 2002

seen 482 times