Górnictwo i Geoinżynieria - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Górnictwo i Geoinżynieria

ISSN:

1732-6702

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
2023 5 Not listed on the ministry scored journals list 2023
2022 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B

Impact Factor:

n/a

Filters

total: 3

  • Category
  • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2011
Year 2008
  • Badania dynamiczne nośności pali

    Przedstawiono wyniki nowoczesnych badań dynamicznych dla pali wierconych. Zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7 wyniki tych badań skorelowano z wynikami próbnych obciążeń statycznych. Sukcesywnie gromadzone wyniki badań dynamicznych wraz z wartościami współczynników tłumienia, określonymi dla warunków polskich, będą wykorzystane przy opracowaniu Załącznika Krajowego do EC7.

seen 340 times