Instal - Journal - MOST Wiedzy

Search

Instal

ISSN:

1640-8160

Disciplines
(Field of Science):

 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
2021 20 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points - previous years
Year Points List
2021 20 Ministry Scored Journals List 2019
2020 20 Ministry Scored Journals List 2019
2019 20 Ministry Scored Journals List 2019
2018 7 B
2017 7 B
2016 7 B
2015 7 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: COPYRIGHT
License
COPYRIGHT
Information on publishing policy
https://informacjainstal.com.pl/informacje-dla-autorow/ open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
n/a
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - with restrictions
Submitted Version Help
no
Accepted Version Help
no
Published Version Help
yes
Self-archiving places
Institutional Repository
Institutional Website
Author's Homepage
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.
The Author may self-archive Published Version after the written consent of the copyright holder.

Filters

total: 60

 • Category
 • Year

Catalog Journals

2018
2017
2016
2015
2014
2013
 • Hydrauliczna wiarygodność wyników pomiarów terenowych stosowanych do identyfikacji oporności hydraulicznej przewymiarowanych sieci wodociągowych
  Publication

  - Instal - 2013

  Publikacja zawiera zalecenia metodyczne dotyczące identyfikacji oporności hydraulicznej w przewymiarowanych sieciach wodociągowych na tle spotykanych nieprawidłowości. Krytycznie oceniono wyniki pomiarów terenowych, które zastosowano do tarowania komputerowych modeli przepływów (KMP) pomimo, że nie spełniały kryterium hydraulicznej wiarygodności. Ponadto zaproponowano spadek hydrauliczny jako obiektywny wskaźnik wiarygodności pomiarów,...

  Full text in external service

 • Metody oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadów w komorach fermentacji
  Publication

  Odcieki z beztlenowych procesów przeróbki osadu w komorach fermentacji (tzw. wody poosadowe) są istotnym źródłem azotu dopływającego do części biologicznej oczyszczalni ścieków. Odpowiednie oczyszczanie tych wód może więc, w bardzo istotny sposób wpłynąć na warunki eksploatacji oczyszczalni. Konwencjonalny proces usuwania amoniaku za pomocą dwóch faz, tj. nitryfikacji i denitryfikacji, są coraz częściej zastępowane przez jednoetapowy...

  Full text in external service

 • Retencja w warunkach aglomeracji miejskich – zbiornik rurowy

  problem retencji wód opadowych na obszarze zurbanizowanym. przykład warszawski konsekwencji braku wcześniejszej strategii. zbiornik retencyjny wód opadowych w mieście. koncepcja zbiornika rurowego. rozwiązania zbiorników rurowych np. realizacji warszawskich. problem krakowski. propozycja realizacji bezwykopowej dla obszarów szczególnie intensywnie zagospodarowanych

 • Studzienka rewizyjna z tworzywa
  Publication

  Szczególne wymagania kanalizacyjnych studzienek z tworzyw sztucznych. Specyfika konstrukcji z tworzyw termoplastycznych. Problem wyboru rozwiązania, deklaracja na poziomie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kategorie normowe, deklaracja producenta

 • Uciążliwość kanalizacji dla otoczenia
  Publication

  Przedstawiono zagadnienia uciążliwości kanalizacji dla otoczenia. Wykazano, że głównym problemem jest emisja odorów pochodzących z fermentacji siarczanowej. Złe warunki hydrauliczne sprzyjają wytrącaniu się osadów i ich fermentacji. Rozwiązanie problemu korozji nie powoduje likwidacji problemu odorów. Uszczelnienie istniejących sieci oraz użycie specjalnych filtrów z odpowiednio przygotowanym węglem aktywnym względnie wypełnieniem...

  Full text in external service

2012
2011
2010
2009
2008
 • Distribution and concentration of heavy metals in ash during thermal process sewage sludge
  Publication

  - Instal - 2008

  Każdego roku na świecie, obserwuje się znaczący wzrost produkcji osadów ściekowych. Przykładowo w 2006 roku, w Polsce ich ilość osiągnęła 1 mln ton w przeliczeniu na sucha masę, w tym ok. połowa pochodziła z oczyszczalni komunalnych. Problem ich zagospodarowania stanowi przedmiot zainteresowania wielu instytucji zajmujących się ochroną środowiska, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Ich dotychczasowe wykorzystania polegało...

2006
 • Analiza uderzenia hydraulicznego w przewodach magistralnych
  Publication

  - Instal - 2006

  W pracy zastosowano metodę charakterystyk do analizy zjawiska uderzenia hydraulicznego w przewodach sieci cieplnej. Model matematyczny stanowi układ dwóch równań różniczkowych cząstkowych, które rozwiązano metodą charakterystyk. Zamieszczono przykład obliczeniowy, który dotyczy analizy uderzenia hydraulicznego w przewodzie magistralnym sieci ciepłowniczej, skladającym się z trzech odcinków o różnych długościach i średnicach.

 • Modern trends of domestic sewage treatment with separating toilets applications
  Publication

  W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania oczyszczania ścieków bytowych z zastosowaniem toalet kompostowych, próżniowych lub separujących. Innowacyjność tych technologii dotyczy całości rezultatu, ponieważ w sposób alternatywny dla stosowanych rozwiązań zapewniają kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z oczyszczaniem ścieków oraz zagospodarowaniem osadów. W tradycyjnych oczyszczalniach ścieków przede wszystkim oczyszcza...

  Full text in external service

 • Nowoczesne technologie uzdatniania wody dla wodociągów, przemysłu spożywczego i ciepłownictwa
  Publication

  - Instal - 2006

  Technologie odżelazienia, odmanganiania oraz usuwania azotu amonowego z wody znajdują zastosowanie wśród przedsiębiorstw wodociągowych i przemysłowych producentów wody do spożycia. Wobec wielu niedogodności towarzyszących tradycyjnym metodom usuwania związków manganu z wody szczególnie atrakcyjne są coraz szerzej proponowane przez technologów wody aktywne w odmanganianu materiały filtracyjne. Aktywność ich polega na działaniu...

 • Propozycja wprowadzenia układu kogeneracyjnego opartego na siłowni parowej zasilanej węglem kamiennym zamiast stosowania gospodarki skojarzonej
  Publication

  - Instal - 2006

  Przedstawiono propozycję zastąpienia obecnego układu technologicznego opartego na pracy kotłów parowych i wodnych zasilanym ciekłym gazem oraz wspieranym energią elektryczną zakupywaną z krajowego systemu elektroenergetycznego, przez wprowadzenie skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej opartej na pracy siłowni parowej zasilanej węglem kamiennym. Dla zaproponowanej elektrociepłowni oszacowano podstawowe parametry głównych urządzeń...

 • Skuteczność płukania przewymiarowanych sieci wodociągowych metodą ukierunkowanego przepływu
  Publication

  - Instal - 2006

  W artykule przedstawiono rezultaty przeprowadzonych w 2005 roku prób płukania sieci wodociągowej w Biłgoraju metodą ukierunkowanego przepływu. Podstawową cechą tej metody jest realizacja scenariuszy płukania zaplanowanych za pomocą symulacji komputerowej. Znajomość parametrów hydraulicznych odróżniają ją od tradycyjnego sposobu płukania. Oceny skuteczności płukania dokonano na podstawie wyników badań laboratoryjnych popłuczyn...

 • Zużycie energii na potrzeby grzewcze w budynkach mieszkalnych w wybranych krajach europejskich. Cz. 1
  Publication

  - Instal - 2006

  W pierwszej części artykułu przedstawiono zużycie energii w sektorze budownictwa w wybranych krajach europejskich, które jest zróżnicowane i wynosi średnio 150-230 kWh/(m2a) w Europie Zachodniej i 250-400 kWh/(m2 a) w Europie Wschodniej i Centralnej. Omówiono także regulacje prawne w kilku krajach europejskich, dotyczące efektywności energetycznej i izolacyjności cieplnej budynków.

 • Zużycie energii na potrzeby grzewcze w budynkach mieszkalnych w wybranych krajach europejskich. Cz. 2
  Publication

  - Instal - 2006

  W drugiej części artykułu przedstawiono regulacje prawne szczegółowe odnoście zuzycia energii w budynkach w Polsce, w Niemczech i w Unii Europejskiej jako całości. Omówiono także emisję zanieczyszczeń w sektorze budownictwa, ktory jest znaczącym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Przedstawiono wskaźniki jednostkowego zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych w wybranych krajach europejskich. Pokazano także przykłady standardowej...

seen 678 times