International Journal of Applied Mathematics and Computer Science - Journal - MOST Wiedzy

Search

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

ISSN:

1641-876X

eISSN:

2083-8492

Publisher:

Sciendo (De Gruyter)

Disciplines
(Field of Science):

 • Automation, electronic and electrical engineering (Engineering and Technology)
 • Information and communication technology (Engineering and Technology)
 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Civil engineering and transport (Engineering and Technology)
 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)
 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)
 • Computer and information sciences (Natural sciences)
 • Mathematics (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points
2020 100 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points
Year Points List
2020 100 Ministry Scored Journals List 2019
2019 100 Ministry Scored Journals List 2019
2018 25 A
2017 25 A
2016 25 A
2015 25 A
2014 25 A
2013 25 A
2012 20 A
2011 20 A
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Model:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2018 2.09
Punkty CiteScore
Year Points
2018 2.09
2017 2.2
2016 1.81

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Publishing policy:

License: CC BY-NC-ND 3.0
License
Creative Commons: CC-BY-NC-ND 3.0 open in new tab
Information on publishing policy
https://content.sciendo.com/view/journals/amcs/amcs-overview.xml open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - with restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Self-archiving places
Institutional Website
Non-Commercial Services
Repository for Scientific Papers
Author's Homepage
Information on research data policy
n/a
Additional information
Indexed in DOAJ
Must link to journal homepage with DOI.

Filters

total: 23

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Journals

2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2009
2008
2007
2006
2002
 • Fuzzy logic gain scheduling for non - linear servo tracking
  Publication

  Artykuł zawiera propozycję strojenia jako metodę sterowania serwomechanizmem z silnie nieliniowymi elementami. Serwomechanizm steruje dwoma elementami układu śledzącego zamontowanymi na okręcie znajdującym się w morzu. W układzie występuje tarcie spoczynkowe przy zerowej prędkości oraz nieliniowe tarcie przeciwdziałające ruchowi w każdej z osi układu śledzącego. Zastosowany został podwójny układ sterowania ze sprzężeniem zwrotnym....

seen 202 times