Journal of Applied Sciences - Journal - MOST Wiedzy

Search

Journal of Applied Sciences

ISSN:

1812-5654

Ministry points: Help

Ministry points
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
Ministry points
Year Points List
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list
2018 10 B
2017 10 B
2014 10 B
2013 10 B
2012 8 B
2011 8 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

Blue Help SHERPA RoMEO status
Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

Filters

total: 4

  • Category
  • Year

Catalog Journals

2012
2009
2008
  • Structural pounding models with Hertz spring and nonlinear damper
    Publication

    - Journal of Applied Sciences - 2008

    W artykule przedstawiono porównanie możliwości wykorzystania dwóch modeli zderzeń: nieliniowego modelu lepkosprężystego i modelu Hertz'a z dodatkowym tłumieniem. Efektywność każdego z modeli zbadano porównując wyniki analiz numerycznych z wynikami badań eksperymentalnych. Wyniki pracy pokazują, iż zastosowanie nieliniowego modelu lepkosprężystego prowadzi do mniejszych błędów w przebiegach czasowych siły zderzenia oraz do mniejszych...

seen 50 times