Journal of KONBiN - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Journal of KONBiN

ISSN:

1895-8281

eISSN:

2083-4608

Publisher:

Walter de Gruyter (Sciendo) , Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Disciplines
(Field of Science):

 • Architecture and urban planning (Engineering and Technology)
 • Civil engineering, geodesy and transport (Engineering and Technology)
 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)
 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)
 • Security studies (Social studies)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 40 Ministry scored journals list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 40 Ministry scored journals list 2024
2023 40 Ministry Scored Journals List
2022 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 8 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B

Model:

Open Access

Points CiteScore:

Points CiteScore - current year
Year Points
Year 2022 0
Points CiteScore - previous years
Year Points
2022 0
2021 0.9
2019 0.5
2018 0.5
2017 0.3
2016 0.3
2015 0.2
2014 0.1
2013 0.2
2012 0.2
2011 0.9

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-NC-ND 3.0
License
Creative Commons: BY-NC-ND 3.0 open in new tab
Information on publishing policy
https://content.sciendo.com/view/journals/jok/jok-overview.xml open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - with restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Self-archiving places
Non-Commercial Services
Repository for Scientific Papers
Institutional Repository
Institutional Website
Author's Homepage
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.

Filters

total: 66

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2023
Year 2021
 • Safety and Functionality Assessment of Tram Loops in Wrocław
  Publication

  - Journal of KONBiN - Year 2021

  The article presents the implementation of the ISFTL method proposed by the authors consisting in an indicator assessment of the safety and functionality of tram loops. Five tram loops located in Wrocław were analyzed. Each of these loops has different characteristics. The components of each assessment are described in detail and further directions for improving the proposed assessment are indicated.

  Full text available to download

Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2015
Year 2013
Year 2012
Year 2011
Year 2010
Year 2009
Year 2008
 • A Model of Risk for Assessment of Safety of Ships in Damaged Conditions
  Publication

  Full text to download in external service

 • A model of risk for assessment of ships in damaged conditions

  W pracy omówiono problemy związane z modelowaniem zagrożeń, konsekwencji i ryzyka, w metodzie oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. W celu dokonania oceny bezpieczeństwa statku, w metodzie zastosowano podejścia oparte na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka. Podejście oparte na ocenie zachowania się statku związane jest z oceną charakterystyk hydromechanicznych statku w stanie uszkodzonych w warunkach zbliżonych...

  Full text available to download

 • Differences and mutual connections of the transport safety systems
  Publication

  Każdego dnia w systemie transportowym na świecie ginie ponad 3 tys. osób, z czego większość w wypadkach drogowych. Z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem, każdy z systemów gałęziowych jest zorganizowany w inny sposób. Dotyczy to baz danych, instytucji zarządzających infrastrukturą transportową i badających wypadki, systemów monitorujących ruch pojazdów, pociągów i statków. Pomimo wielu odrębności w funkcjonowaniu poszczególnych...

  Full text available to download

 • Human reliability analysis in the context of accident scenarios
  Publication

  Artykuł przedstawia problematykę analizy niezawodności człowieka (HRA) w kontekście zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych. Podkreślono potrzebę kontekstowej analizy postępowania człowieka-operatora ze szczególnym uwzględnieniem błędów i uszkodzeń zależnych w rozważanych scenariuszach awaryjnych. Analizę bezpieczeństwa funkcjonalnego z uwzględnieniem oceny niezawodności człowieka zilustrowano na przykładzie warstw zabezpieczeń...

  Full text available to download

 • Human Reliability at Ship Safety Consideration
  Publication

  Full text to download in external service

 • Integrated system of transport safety
  Publication

  - Journal of KONBiN - Year 2008

  W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu...

  Full text available to download

 • Methodological issues of security vulnerability analysis and risk assessment
  Publication

  Artykuł przedstawia wybrane aspekty metodyczne związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i ochroną instalacji podwyższonego ryzyka. Podkreślono, że występują instalacje podwyższonego ryzyka, które wymagają specjalnej uwagi w zarządzaniu bezpieczeństwem. Zaproponowano metodykę opartą na wiedzy do zintegrowanej analizy LOPA (warstw zabezpieczeń) i ROPA (pierścieni zabezpieczeń). Nadrzędnym celem jest opracowanie metod i narzędzi wspomagających...

  Full text available to download

seen 1372 times