JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A - Journal - MOST Wiedzy

Search

JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A

ISSN:

1089-5639

Disciplines
(Field of Science):

 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Chemical engineering (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )
 • Forestry (Agricultural sciences)
 • Agriculture and horticulture (Agricultural sciences)
 • Nutrition and food technology (Agricultural sciences)
 • Chemical sciences (Natural sciences)
 • Physical sciences (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points
2020 100 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points
Year Points List
2020 100 Ministry Scored Journals List 2019
2019 100 Ministry Scored Journals List 2019
2018 30 A
2017 30 A
2016 30 A
2015 30 A
2014 30 A
2013 30 A
2012 35 A
2011 35 A
2010 32 A
2009 32 A
2008 32 A

Model:

Hybrid

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2018 2.78
Punkty CiteScore
Year Points
2018 2.78
2017 2.75
2016 2.64

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Publishing policy:

Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

Filters

total: 14

 • Category
 • Year

Catalog Journals

2018
2016
2015
2013
 • Photophysics of Soret-Excited Tin(IV) Porphyrins in Solution
  Publication
  • K. Ghiggino
  • N. Giri
  • J. Hanrieder
  • J. Martell
  • J. Muller
  • M. Paige
  • B. Robotham
  • J. Szmytkowski
  • R. Steer

  - JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A - 2013

  The photophysics of low-chlorin tin(IV) tetraphenylporphyrin dihydroxide, a core building block for axially substituted supramolecular tin porphyrin constructs, has been studied in a variety of hydrogen-bonding, nonpolar, and aprotic polar solvents using steady-state, nanosecond, and femtosecond time-resolved emission, and femtosecond time-resolved absorption methods. In hydrogen-bonding solvents the metalloporphyrin exists as...

  Full text in external service

2011
 • Photophysics of Untethered ZnTPP-Fullerene Complexes in Solution
  Publication
  • S. Sugunan
  • B. Robotham
  • R. Sloan
  • J. Szmytkowski
  • K. Ghiggino
  • M. Paige
  • R. Steer

  - JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A - 2011

  The spectroscopy and dynamic behavior of the self-assembled, Soret-excited zinc tetraphenylporphyrin (ZnTPP) plus fullerene (C60) model system in solution has been examined using steady state fluorescence quenching, nanosecond time-correlated single photon counting, picosecond fluorescence upconversion, and picosecond transient absorption methods. Evidence of ground state complexation is presented. Steady-state quenching of the...

  Full text in external service

2010
2007
 • Hydroxide ion hydration in aqueous solutions

  Hydratacja anionu hydroksylowego w wodnych roztworach wybranych wodorotlenków metali alkalicznych została zbadana przy pomocy spektroskopii oscylacyjnej FTIR HDO izotopowo rozcieńczonej w H2O. Po raz pierwszy zastosowano do badań nad takimi układami ilościową wersję metody widm różnicowych. Pozwoliła ona na wyodrębnienie widma HDO zaburzonej przez substancję rozpuszczoną. Dane spektralne skonfrontowano z optymalnymi strukturami...

  Full text in external service

2006
2002
 • Ionic hydration behavior derived from infrared spectra in HDO

  Na podstawie widm HDO w zakresie podczerwieni scharakteryzowano hydratacjejonów o różnym charakterze. Zastosowana analiza danych widmowych opierała się na metodzie widm różnicowych. Wyniki prowadzą do wniosku, że kationy i aniony wywierają jakościowo bardzo różny wpływ na strukturę wody. Energia wiązań wodorowych cząsteczek wody oddziaływającej z anionem zmienia się proporcjonalnie z siłą polaryzującą anionów. W przeciwieństwie...

seen 162 times