JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING-ASCE - Journal - MOST Wiedzy

Search

JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING-ASCE

ISSN:

0733-947X

Ministry points: Help

Ministry points
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
Ministry points
Year Points List
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list
2018 25 A
2017 25 A
2016 20 A
2015 25 A
2014 25 A
2013 25 A
2012 25 A
2011 25 A
2010 20 A
2009 20 A
2008 20 A

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2017 1.22
Punkty CiteScore
Year Points
2017 1.22
2016 1.26

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Publishing policy:

Blue Help SHERPA RoMEO status
Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

Filters

total: 4

  • Category
  • Year

Catalog Journals

2019
2014
2012
  • Design of rail-track geometric systems by satellite measurement

    W pracy przedstawiono rezultaty zastosowania ciągłych pomiarów satelitarnych toru kolejowego, z antenami zainstalowanymi na poruszającym się pojeździe szynowym. Wykazano, że zastosowana pilotażowo technika pomiarowa umożliwia bardzo precyzyjne określenie podstawowych danych do projektowania modernizacji linii kolejowej (kierunków głównych trasy i jej kąta zwrotu), a także - ze stosunkowo niewielkim błędem - współrzędnych istniejącej...

2010

seen 73 times