MEASUREMENT - Journal - MOST Wiedzy

Search

MEASUREMENT

ISSN:

0263-2241

eISSN:

1873-412X

Disciplines
(Field of Science):

 • Automation, electronic and electrical engineering (Engineering and Technology)
 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Chemical engineering (Engineering and Technology)
 • Civil engineering and transport (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)
 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)
 • Pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )
 • Forestry (Agricultural sciences)
 • Agriculture and horticulture (Agricultural sciences)
 • Security studies (Social studies)
 • Management and quality studies (Social studies)
 • Astronomy (Natural sciences)
 • Chemical sciences (Natural sciences)
 • Physical sciences (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points
2021 200 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points
Year Points List
2021 200 Ministry Scored Journals List 2019
2020 200 Ministry Scored Journals List 2019
2019 200 Ministry Scored Journals List 2019
2018 30 A
2017 30 A
2016 30 A
2015 30 A
2014 30 A
2013 30 A
2012 25 A
2011 25 A
2010 27 A
2009 27 A
2008 27 A

Model:

Hybrid

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2019 5.5
Punkty CiteScore
Year Points
2019 5.5
2018 4.9
2017 4.5
2016 4
2015 3.6
2014 2.9
2013 2.4
2012 2.2
2011 1.8

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Publishing policy:

Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

Filters

total: 18

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Journals

2019
 • Analysis of compressive forces in CFGFT cylindrical pillars and their coatings using laboratory tests and metric spaces

  The article discusses compressive forces tests in composite-concrete pillars with the use of laboratory active experiment including the factors and properties of materials which have a significant impact on the test results and their repeatability. A polymer composite based on glass fiber reinforced resin with different fiber beam angles (20, 55 and 85) was used as a buffer/coat of the pole. Due to the problems with direct comparison...

  Full text available

 • Engineering method of tire rolling resistance evaluation
  Publication

  Tire rolling resistance is one of the most difficult tire parameters to measure. The reason is that for modern tires the force of rolling resistance corresponds to 0.5–1% of tire load, thus measurements of very small forces must be performed in a heavily loaded system. This constitutes great problems, especially in road conditions. Laboratory measurements are easier to perform, as the environment may be better controlled, but roadwheel...

  Full text in external service

 • Methods of trend removal in electrochemical noise data – overview
  Publication

  In this paper we shall review popular methods of trend removal from electrochemical noise time records. The basic principles of operation of the six most popular methods are explained. The proposed methods are: high - pass filtering, Moving Average Removal, polynomial detrending, wavelet detrending, Empirical Mode Decomposition and Variational Mode Decomposition. Estimation of trend removal quality...

  Full text in external service

2018
2017
2013
 • Effect of waviness and roughness components on transverse profiles of turned surfaces
  Publication

  This paper presents the authors method of simultaneous analysis of roughness and waviness irregularity components, with the aim of better defining the key qualities and characteristics.Periodical surface machining traces may be analyzed spectrally, with the irregularity's peaks and troughs being used to define the wave's amplitude.In this work the standard composition for filtering waviness and roughness components of a surface...

  Full text in external service

2010
2009
 • A method of fault diagnosis of analog parts of electronic embedded systems with tolerances
  Publication

  Przedstawiono nową metodę detekcji i lokalizacji uszkodzeń w częściach analogowych z tolerancjami elementów nieuszkodzonych mieszanych sygnałowo elektronicznych systemów wbudowanych sterowanych mikrokontrolerami. Metoda składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie tworzony jest słownik uszkodzeń przez aproksymację rodziny pasów lokalizacyjnych. W etapie pomiarowym wewnętrzny licznik mikrokontrolera mierzy czasy trwania impulsów...

  Full text in external service

 • Optimization of impedance measurements using ''chirp'' type perturbation signal
  Publication

  W pracy przedstawiono innowacyjny sposób pomiaru impedancji przy użyciu sygnału niestacjonarnego "chirp". W procesie akwizycji pobudzenia i odpowiedzi prądowej zastosowano zmienną częstotliwość próbkowania. Podejście takie pozwala zarówno na wielokrotne zmniejszenie ilości niezbędnych do otrzymania widma impedancyjnego rejestrowanych danych jak również upraszcza i przyspiesza proces obliczeniowy. Stwierdzono iż dokładność wyników...

2008
 • An analysis of a measurement probe for a high impedance spectroscopy analyzer
  Publication

  W artykule przedstawiono sondę będącą obwodem wejściowym analizatora do spektroskopii wysokoimpedancyjnej. Sonda umożliwia pomiar impedancji jednym zaciskiem uziemnionej w zakresie od 100ohm do 100Gohm. Sonda umożliwia wydzielenie dwóch sygnałów proporcjonalnych do prądu i napięcia na impedancji mierzonej w szerokim zakresie częstotliwości od 100uHz do 100MHz.Przeprowadzono analizę sondy w której uwzględniono najważniejsze czynniki...

2007
 • An analysis of a measurement probe for a high impedance spectroscopy analyzer
  Publication

  W artykule przedstawiono sondę będącą obwodem wejściowym analizatora do spektroskopii wysokoimpedancyjnej. Sonda umożliwia pomiar impedancji jednym zaciskiem uziemnionej w zakresie od 100ohm do 100Gohm. Sonda umożliwia wydzielenie dwóch sygnałów proporcjonalnych do prądu i napięcia na impedancji mierzonej w szerokim zakresie częstotliwosci od 100uHz do 100MHz.Przeprowadzono analizę sondy w której uwzględniono najważniejsze czynniki...

  Full text in external service

2006
 • A diagnosis method of analog parts of mixed-signal systems controlled by microcontrollers.
  Publication

  Przedstawiono nową klasę K-D metod diagnostyki analogowych części mieszanych sygnałowo mikrosystemów bazujących na mikrokontrolerach. Metody składają się z trzech etapów: etapu przedtestowego tworzenia słownika uszkodzeń, etapu pomiarowego bazujacego na pomiarach próbek napięcia odpowiedzi układu analogowego na pobudzenie impulsem prostokątnym wykonywanych przez wewnętrzne zasoby mikrokontrolera i z etapu detekcji i lokalizacji...

  Full text in external service

2002

seen 537 times