MEASUREMENT - Magazine - MOST Wiedzy

Search

Measurement

Weryfikacja:

Gdańsk University of Technology

Punkty ministerialne:

MNiSW Points
2019 200 MNiSW 2019

MNiSW Points
Year Points List
2019 200 MNiSW 2019
2017 30 A
2016 30 A
2015 30 A
2014 30 A
2013 30 A
2011 25 A
2008 27 A

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Polityki wydawnicze:

No data

ISSN:

0263-2241

Filters

total: 18

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Magazines

2019
2018
2017
2013
 • Effect of waviness and roughness components on transverse profiles of turned surfaces
  Publication

  This paper presents the authors method of simultaneous analysis of roughness and waviness irregularity components, with the aim of better defining the key qualities and characteristics.Periodical surface machining traces may be analyzed spectrally, with the irregularity's peaks and troughs being used to define the wave's amplitude.In this work the standard composition for filtering waviness and roughness components of a surface...

  Full text in external service

2010
2009
 • A method of fault diagnosis of analog parts of electronic embedded systems with tolerances
  Publication

  Przedstawiono nową metodę detekcji i lokalizacji uszkodzeń w częściach analogowych z tolerancjami elementów nieuszkodzonych mieszanych sygnałowo elektronicznych systemów wbudowanych sterowanych mikrokontrolerami. Metoda składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie tworzony jest słownik uszkodzeń przez aproksymację rodziny pasów lokalizacyjnych. W etapie pomiarowym wewnętrzny licznik mikrokontrolera mierzy czasy trwania impulsów...

  Full text in external service

 • Optimization of impedance measurements using ''chirp'' type perturbation signal
  Publication

  W pracy przedstawiono innowacyjny sposób pomiaru impedancji przy użyciu sygnału niestacjonarnego "chirp". W procesie akwizycji pobudzenia i odpowiedzi prądowej zastosowano zmienną częstotliwość próbkowania. Podejście takie pozwala zarówno na wielokrotne zmniejszenie ilości niezbędnych do otrzymania widma impedancyjnego rejestrowanych danych jak również upraszcza i przyspiesza proces obliczeniowy. Stwierdzono iż dokładność wyników...

2008
 • An analysis of a measurement probe for a high impedance spectroscopy analyzer
  Publication

  W artykule przedstawiono sondę będącą obwodem wejściowym analizatora do spektroskopii wysokoimpedancyjnej. Sonda umożliwia pomiar impedancji jednym zaciskiem uziemnionej w zakresie od 100ohm do 100Gohm. Sonda umożliwia wydzielenie dwóch sygnałów proporcjonalnych do prądu i napięcia na impedancji mierzonej w szerokim zakresie częstotliwości od 100uHz do 100MHz.Przeprowadzono analizę sondy w której uwzględniono najważniejsze czynniki...

2007
 • An analysis of a measurement probe for a high impedance spectroscopy analyzer
  Publication

  W artykule przedstawiono sondę będącą obwodem wejściowym analizatora do spektroskopii wysokoimpedancyjnej. Sonda umożliwia pomiar impedancji jednym zaciskiem uziemnionej w zakresie od 100ohm do 100Gohm. Sonda umożliwia wydzielenie dwóch sygnałów proporcjonalnych do prądu i napięcia na impedancji mierzonej w szerokim zakresie częstotliwosci od 100uHz do 100MHz.Przeprowadzono analizę sondy w której uwzględniono najważniejsze czynniki...

  Full text in external service

2006
 • A diagnosis method of analog parts of mixed-signal systems controlled by microcontrollers.
  Publication

  Przedstawiono nową klasę K-D metod diagnostyki analogowych części mieszanych sygnałowo mikrosystemów bazujących na mikrokontrolerach. Metody składają się z trzech etapów: etapu przedtestowego tworzenia słownika uszkodzeń, etapu pomiarowego bazujacego na pomiarach próbek napięcia odpowiedzi układu analogowego na pobudzenie impulsem prostokątnym wykonywanych przez wewnętrzne zasoby mikrokontrolera i z etapu detekcji i lokalizacji...

  Full text in external service

2002

seen 142 times