Modelowanie Inżynierskie - Magazine - MOST Wiedzy

Search

Modelowanie inżynierskie

SHERPA RoMEO status:

Gray Help
Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

ISSN: 1896-771X

Impact Factor

Log in to see the Impact Factor.

Verification:
Gdańsk University of Technology

MNiSW Points

MNiSW Points
List Year Points
B 2017 8
B 2016 8
B 2015 8
B 2014 4
B 2013 4
B 2011 4
B 2008 6

Filters

total: 25

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Magazines

2017
2016
 • Dyskretno-ciągła metoda modelowania układów dynamicznych
  Publication

  W artykule przedstawiono oryginalną metodę modelowania układów dyskretno-ciągłych. Metoda polega na dyskretyzowaniu układu trójwymiarowego jedynie w dwóch wybranych kierunkach. W trzecim z kierunków układ pozostaje ciągły. Otrzymany w ten sposób model jest modelem dyskretno-ciągłym. Opisany jest za pomocą równań różniczkowych cząstkowych. Ogólne równania różnicowe układu dyskretnego otrzymano, wykorzystując metodę sztywnych elementów...

  Full text in external service

2015
2014
2012
2011
 • Model instalacji napowietrzającej dla celów sterowania - studium przypadku
  Publication

  Biologiczne oczyszczanie ścieków stanowi podstawową grupę procesów w oczyszczalni ścieków. Jednym z nich jest napowietrzanie ścieków realizowane z wykorzystaniem instalacji napowietrzającej. Powszechnie uważa się go za jeden z najważniejszych i najdroższych procesów w oczyszczalni ścieków. Model procesu jest potrzebny do szczegółowej jego analizy, zbadania możliwości modyfikacji istniejących lub zastosowania innych metod sterowania....

  Full text in external service

 • Modelowanie procesów i sterowania instalacji komponowania asfaltów

  Asfalty są obecnie jednymi z kluczowych produktów rafinerii nafty. Zapewnienie wymaganej jakości tych produktów ma wpływ na jej wyniki ekonomiczne. Wymagana jakość uzyskiwana jest poprzez utrzymanie laboratoryjnie wyznaczonych stosunków ilościowych pomiędzy komponentami. Zadanie to realizowane jest przez hierarchiczne układy sterowania automatycznego. Niezadowalająca jakość działania tych układów może wynikać z braków i niedokładności...

  Full text in external service

 • Obciążenia długiego, wiotkiego pręta przenoszonego przez układ robotów

  Praca prezentuje badania nad układami nad mobilnymi dynamicznie. Opisano współpracę układu dwóch robotów przenoszących wspólny, długi i wiotki ładunek. Za modelowane roboty to urządzenia pracujące autonomicznie (o niewielkich możliwościach wymiany informacji). Po uchwyceniu wspólnego ładunku, w układzie pojawiają się więzy. Pomimo pojawiających się powiązań mechanicznych, układy sterowania robotów pozostają niepowiązane. Powstały...

2010
2009
2008
2006
2004
2002

seen 104 times