Mosty - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Mosty

ISSN:

1896-7663

Publisher:

Wydawnictwo Elamed

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
2023 5 Not listed on the ministry scored journals list 2023
2022 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2018 3 B
2017 3 B
2016 3 B
2015 3 B
2012 0 C
2011 0 C

Model:

Traditional

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: COPYRIGHT
License
COPYRIGHT
Information on publishing policy
n/a
Information on the conditions of self-archiving
n/a
Is self-archiving allowed by the journal?
No
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo

Filters

total: 31

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2023
Year 2022
Year 2021
 • Bypass kolejowy dla wiaduktu łukowego i kratownicowego w ciągu modernizowanej linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Dobiegniew
  Publication

  - Mosty - Year 2021

  W artykule przedstawiono realizacje bypassu kolejowego, zlokalizowanego nieopodal miejscowości Krzyż Wielkopolski w ciągu linii kolejowej E59 na skrzyżowaniu z linią kolejową 203. Wariantowa analiza kilku zaproponowanych rozwiązań wykazała, ze wykonstruowanie bypassu na czas prowadzenia prac modernizacyjnych pozwoli na utrzymanie ciągłości ruchu kolejowego, nie stworzy nadmiernych problemów podróżnym, a jednocześnie pozwoli na...

  Full text to download in external service

 • Ochrona katodowa stali zbrojeniowej w długoletnim okresie eksploatacji
  Publication

  - Mosty - Year 2021

  Zapobieganie powstawaniu ognisk korozji w zbrojeniu konstrukcji żelbetowych jest jednym z głównych czynników, które pozwalają na długą i niezawodną ich eksploatację. W artykule przedstawiono mechanizm działania protektorów cynkowych na podstawie przeprowadzonych badań in situ. Przedstawione badania wskazują, że ochrona katodowa z wykorzystaniem polskich protektorów cynkowych TOP ZINC wykazuje bardzo sprawne działanie.

  Full text available to download

 • Wybrane metody badań nieniszczących na przykładzie diagnostyki mostowego dźwigara kablobetonowego

  Systemy monitoringu technicznego oraz badania nieniszczące stanowią podstawę nowoczesnej diagnostyki konstrukcji, umożliwiając ocenę aktualnego stanu obiektów budowlanych, a także wykrycie zagrożeń mających wpływ na zachowanie stanu granicznego nośności oraz użytkowalności głównych elementów konstrukcyjnych. Możliwość przeprowadzenia pomiarów in situ, niejednokrotnie wspieranych zaawansowanymi analizami numerycznymi, wprowadza...

  Full text to download in external service

Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2016
 • BADANIA KOMPOZYTOWEGO MOSTU DLA PIESZYCH

  Opracowany w ramach konsorcjum FOBRIDGE kompozytowy most pieszo-rowerowy jest pierwszym na świecie zwartym jednoelementowym obiektem o konstrukcji powierzchniowym, który wytworzony jest w całości w jednym cyklu produkcyjnym, uformowanym z powłoki sandwiczowej w technologii infuzji. Technologia infuzji polega na podciśnieniowym przesycaniu żywicą ułożonej na formie tzw. suchej konstrukcji (całego dźwigara w przypadku obiektu FOBRIDGE)....

 • Montaż przęseł mostów stalowych z wykorzystaniem transportu wodnego – wybrane realizacje
  Publication

  - Mosty - Year 2016

  W artykule przedstawiono technologię montażu przęseł mostów stalowych z wykorzystaniem transportu wodnego. We wszystkich opisanych przypadkach zastosowano stały schemat montażu składający się z trzech zasadniczych kroków: - Prefabrykacja elementów o wymiarach transportowych (transport drogowy) - Scalanie elementów w duży segment w dogodnym miejscu - Transport wodny dużego segmentu i montaż na miejscu przeznaczenia Zwrócono...

  Full text to download in external service

 • Most podwieszony w Rzeszowie podczas próbnego obciążenia
  Publication

  - Mosty - Year 2016

  W artykule przedstawiono zakres i wyniki badań uzyskane podczas próbnego obciążenia mostu wantowego na rzece Wisłok w Rzeszowie. Jest to konstrukcja o zespolonym pomoście podwieszonym do pylonu w kształcie odwróconej litery Y o rozpiętościach teoretycznych przęseł 3×30 + 150 + 240 [m]. Zgodnie z projektem próbnego obciążenia obiektu zrealizowano badania statyczne i dynamiczne, wykorzystując łącznie szesnaście 4-osiowych samochodów...

 • O możliwościach kształtowania właściwości dynamicznych konstrukcji kładek dla pieszych
  Publication

  - Mosty - Year 2016

  W artykule przedstawiono doświadczenia własne autora związane ze „strojeniem” dynamicznym konstrukcji kładek dla pieszych. W celu potwierdzenia poprawności założeń przeprowadzono szereg złożonych analiz dynamicznych wykorzystujących nieliniowe procedury i modele. Opisano zrealizowane przykłady.

  Full text to download in external service

 • Projektowanie geotechniczne przyczółków z gruntu zbrojonego geosyntetykami
  Publication

  - Mosty - Year 2016

  Ogólne zasady projektowania konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego. Specyfika projektowania przyczółków. Wymiarowanie zbrojenia geosyntetycznego według EBGEO 2010. Zalecenia BS 8006 dotyczące doboru zbrojenia geosyntetycznego. Podsumowanie.

  Full text to download in external service

Year 2015
 • Łukowa kładka dla pieszych przez rzekę Wartę we Wronkach
  Publication

  - Mosty - Year 2015

  W artykule opisano konstrukcję kładki dla pieszych przez Wartę we Wronkach. Przedstawiono pierwotną wersję konstrukcji obiektu. Omówiono modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania projektu wykonawczego. Zaprezentowano zdjęcia z montażu przęsła nurtowego oraz zdjęcia po zakończonej budowie kładki. Na rysunkach przedstawiono szczegóły konstrukcyjne, przekroje poprzeczne oraz modele obliczeniowe konstrukcji obiektu.

 • Monitoring konstrukcji mostu podwieszanego i extradosed : Wybrane zagadnienia.
  Publication

  - Mosty - Year 2015

  Artykuł stanowi podsumowanie ostatnich prac autora związanych z projektowaniem i oceną skuteczności systemu monitorowania konstrukcji mostu podwieszonego i extradosed. W artykule przedstawiono również system monitoringu konstrukcji zastosowany na moście typu extradosed przez Wisłę koło Kwidzyna oraz zaprezentowano przykładowe wyniki monitoringu.

 • MONTAŻ MOSTU UNIWERSYTECKIEGO W BYDGOSZCZY
  Publication

  - Mosty - Year 2015

  Oddany do użytkowania w grudniu 2013r. Most Uniwersytecki w Bydgoszczy jest obiektem o charakterystycznej i nietypowej formie, wzbudzającej różne emocje od stanu zachwytu po silną krytykę. Nie ulega wątpliwości, że ze względu na znaczny stopień skomplikowania konstrukcji, jego budowa była zadaniem nietrywialnym, stawiającym przed wykonawcą najwyższe wymagania zawodowe. W artykule porusza się wybrane zagadnienia związane z montażem...

 • Zastosowanie pali wierconych wielkośrednicowych w fundamentowaniu obiektów mostowych
  Publication

  Charakterystyka pali wierconych wielkośrednicowych w kontekście zastosowania do posadowienia obiektów mostowych. Opis technologii wykonania i metod wzmacniania nośności pali. Przykłady realizacji z wynikami badań nośności pali.

  Full text to download in external service

Year 2014
Year 2013

seen 2643 times