Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy

Social Inequalities and Economic Growth

ISSN:

1898-5084

eISSN:

2658-0780

Publisher:

Uniwersytet Rzeszowski

Disciplines
(Field of Science):

 • family studies (Family studies)
 • economics and finance (Social studies)
 • socio-economic geography and spatial management (Social studies)
 • management and quality studies (Social studies)
 • sociology (Social studies)
 • international relations (Social studies)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 40 Ministry scored journals list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 40 Ministry scored journals list 2024
2023 70 Ministry Scored Journals List
2022 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 40 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 10 B
2017 10 B
2016 10 B
2015 10 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 6 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-SA 4.0
License
Creative Commons: BY-SA 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
https://journals.ur.edu.pl/nsawg/authors-guide open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.

Filters

total: 15

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2023
Year 2022
Year 2020
Year 2018
Year 2017
 • Próba uogólnionej oceny efektywności wybranych rynków pracy

  Celem artykułu jest pilotażowa próba dokonania uzupełnienia oceny efektywności rynków pracy wynikami uprzednio przeprowadzonej analizy mobilności międzysektorowej płac oraz zatrudnienia. Ocena mobilności międzysektorowej przeprowadzona zostanie dwutorowo: z jednej strony za pomocą uzupełnienia jej o zobrazowanie reakcji rynków na międzysektorowe przesunięcia zatrudnienia, a z drugiej z użyciem ocen zagregowanej zmiany zróżnicowania...

  Full text available to download

Year 2016
Year 2015
 • Ontologiczna inżynieria wiedzy
  Publication

  - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy - Year 2015

  Ontologiczna inżynieria wiedzy jest dobrą podstawą metodologiczną, a ontologie dziedzin przedmiotowych ważnym elementem konstrukcyjnym semantycznych systemów reprezentacji wiedzy. W artykule omówiono budowanie ontologii w oparciu o edytor ontologii FluentEditor i język CNL (Controlled Natural Language). Przykładową ontologię dotyczącą fragmentu procesu produkcji rolniczej wykorzystano do budowy semantycznej bazy wiedzy. W tym celu...

  Full text available to download

Year 2014
Year 2013
Year 2012
 • Zasoby, struktura kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy

  W artykule tym skupiono się na weryfikacji zależności pomiędzy poziomem zróżnicowania hierarchii płacowej i zasobowej a stopniem wzrostu gospodarczego. Autor podjął więc próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy poza powszechnie znanym związkiem między poziomem zasobu kapitału ludzkiego a wzrostem gospodarczym, istotne znaczenie ma również jego wewnętrzna struktura. Struktura kapitału ludzkiego przedstawiona została za pomocą...

  Full text available to download

Year 2011
 • Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw preprzedsiębiorczych.

  Niniejsze opracowanie jest poświęcone problematyce rozwoju postaw preprzedsiębiorczych w kontekście funkcjonowania firm rodzinnych. Domena biznesu rodzinnego jest obszarem mało zbadanym w odniesieniu do polskich realiów. W przypadku Polski, jak i innych krajów, które przeszły proces transformacji z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, uwarunkowania dotyczące przedsiębiorczości rodzinnej mają specyficzny charakter....

  Full text available to download

seen 1415 times