Optimum. Studia Ekonomiczne - Journal - MOST Wiedzy

Search

Optimum. Studia Ekonomiczne

ISSN:

1506-7637

Publisher:

Uniwersytet w Białymstoku

Disciplines
(Field of Science):

 • Economics and finance (Social studies)
 • Management and quality studies (Social studies)

Ministry points: Help

Ministry points
2020 20 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points
Year Points List
2020 20 Ministry Scored Journals List 2019
2019 20 Ministry Scored Journals List 2019
2018 10 B
2017 10 B
2016 10 B
2015 10 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 7 B
2011 7 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY 4.0
License
Creative Commons: CC-BY 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
http://optimum.uwb.edu.pl/dopobrania/Umowa_licencyjna_polska_Optimum_2018.pdf open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Additional information
Indexed in DOAJ
Must link to journal homepage with DOI. Creative Commons license based on correspondence with the editors.

Filters

total: 8

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Journals

2019
 • Cel i funkcje zamówień publicznych

  System zamówień publicznych, obok zagadnień prawnych, obejmuje między innymi również zagadnienia organizacyjne, czy też ekonomiczne. Dlatego elementy systemowe należy rozpatrywać w bardzo szerokim ujęciu i nie można zawężać ich tylko do zagadnień prawnych. Cele i funkcje zamówień przeplatają się nawzajem i tym samym są od siebie niezależne. Nie można mówić o celach bez wyraźnego oparcia w funkcjach zamówień publicznych i odwrotnie....

  Full text in external service

2018
2017
2014
 • How Does International Competitiveness Affect Economic Development? A Two-Phase Hypothesis

  This paper analyses the impact of international competitiveness on economic development, based on the World Economic Forum Global Competitiveness Index (GCI) and GDP/capita of 125 countries during the period 2007-2010. The results reveal two phases of the evolution of competitiveness. When GCI < 4.5 (on 1-7 scale), any improvement of a country’s competitiveness affects current development more than future development. When...

  Full text available

 • Premie i dyskonta w wycenach przedsiębiorstw
  Publication

  Głównym celem artykułu jest ukazanie rodzajów i zasad stosowania korekt w wycenie przedsiębiorstw. Na podstawie literatury przedmiotu zaprezentowano wyniki badań dotyczące różnych koncepcji kalkulacji premii oraz dyskont, ich poziomów i czynników je kształtujących. Zaznaczono, iż podczas ich stosowania w wycenie spółki do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie i uwzględniać jego charakterystykę. W drugiej części opracowania...

  Full text in external service

2013

seen 273 times