PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS - Journal - MOST Wiedzy

Search

PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS

ISSN:

0370-1972

eISSN:

1521-3951

Disciplines
(Field of Science):

 • Automation, electronic and electrical engineering (Engineering and Technology)
 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Civil engineering and transport (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Physical sciences (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points
Year Points List
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019
2019 70 Ministry Scored Journals List 2019
2018 20 A
2017 20 A
2016 20 A
2015 20 A
2014 20 A
2013 20 A
2012 20 A
2011 20 A
2010 20 A
2009 20 A
2008 20 A

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2018 1.57
Punkty CiteScore
Year Points
2018 1.57
2017 1.67
2016 1.53

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Publishing policy:

Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

Filters

total: 7

 • Category
 • Year

Catalog Journals

2018
2017
2015
2010
 • Electronic structure of TbBa2Cu3O7

  W pracy wykonano obliczenia kwantowomechaniczne struktury elektronowej hipotetycznego materiału TbBa2Cu3O7 (Dy123) metodą FP-LAPW (full potential - linearized augmented plane wave) w ramach formalizmu DFT (density functional theory) stosując przybliżenie GGA (generalized gradient approximation). Ze względu na silne oddziaływania korelacyjne elektronów 4f w atomie Tb zastosowano dodatkowo poprawkę kulombowską U w ramach modelu...

  Full text in external service

2007
2003
 • Electronic structure of CeBa2Cu3O7.

  Przeprowadzono obliczenia ab initio struktury elektronowej związku CeBa2Cu3-O7(Ce123) metodą LAPW oraz porównano z analogicznymi strukturami otrzymanymi dla YBa2Cu3O7 (Y123), NdBa2Cu3O7(Nd123) i PrBa2Cu3O7(Pr123). Wszystkie wyliczone struktury pasmowe są zasadniczo podobne. W pracy postawiono hipotezę dotyczącą korelacji pomiędzy silnym rozszczepieniem spinowym w Pr123 i Ce123a niestabilnością strukturalną tych układów.

seen 124 times