Pismo PG - Magazine - MOST Wiedzy

Search

Pismo pg

Weryfikacja:

Gdańsk University of Technology

Punkty ministerialne:

MNiSW Points
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego

MNiSW Points
Year Points List
2019 5 Czasopisma spoza wykazu ministerialnego
2011 0 C

Impact Factor:

brak danych

Polityki wydawnicze:

No data

ISSN:

1429-4494

Filters

total: 153

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Magazines

2019
2018
2017
2016
 • 50 lat minęło - z historii studenckich seminariów naukowych mechaników
  Publication

  Przedstawiono 50-letnią historie Seminariów Naukowych Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników na Wydziale Mechanicznym PG. Podano organizatorów poszczególnych edycji oraz zwycięzców wygłoszonych referatów w kategorii studenci, dyplomanci i doktoranci. W seminariach brali udział nie tylko uczestnicy z Politechniki Gdańskiej, ale i z innych technicznych uczelni krajowych i zagranicznych.

  Full text in external service

 • Druga edycja Konferencji Inżynierii Oprogramowania beIT
  Publication

  - Pismo PG - 2016

  W dniach 18–20 marca 2016 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyła się II Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT. Podobnie jak pierwszą edycję Konferencji beIT, tegoroczne spotkanie zorganizowało Koło Naukowe Zarządzanie IT przy wsparciu Katedry Inżynierii Oprogramowania, WETI oraz JM Rektora PG. Do przeprowadzenia 15 warsztatów, 4 sesji dyskusyjnych round tables oraz 5 wykładów organizatorzy zaprosili...

  Full text in external service

 • Laboratorium Badawcze Hydroakustyki uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
  Publication

  W dniu 11 maja 2016 roku Polskie Centrum Akredytacji udzieliło akredytacji i tym samym potwierdziło kompetencje Laboratorium Badawczego Hydroakustyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

  Full text in external service

 • Latająca Kawiarenka Naukowa Akademii Młodych Uczonych
  Publication

  - Pismo PG - 2016

  W artykule opisano spotkanie Latającej Kawiarenki Naukowej mającej na celu popularyzację nauki z zakresu diagnostyki i mechaniki konstrukcji. Kawiarenka zatytułowana „Diagnostyka, czyli jak rozpoznać, czy konstrukcja budowlana choruje” została zorganizowana przez Akademię Młodych Uczonych PAN oraz Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo w grudniu 2015 r.

  Full text in external service

 • O dydaktyce w czasie BFN-u
  Publication

  W artykule przedstawiono wybrane aspekty dydaktyczne związane z przygotowaniem imprezy w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki

 • Polarny wrzesień „Polska Stacja Polarna – Spitsbergen”. XXXIX Wyprawa Polarna, Hornsund 2016
  Publication

  - Pismo PG - 2016

  W dniach od 6 września do 1 października 2016 roku uczestniczyłyśmy w XXXIX Wyprawie Polarnej Instytutu Geofizyki PAN. Ekspedycja naukowa ujęta była w programie badawczym zawartym w projekcie grantowym finansowanym przez NCN, pt. „Badanie modyfikacji chemizmu wód zlewni rzeki Revelvy (obszar fiordu Hornsund, Spitsbergen) przez zanieczyszczenia antropogeniczne przy zróżnicowanym zasilaniu przez wody atmosferyczne”.

  Full text in external service

 • Pomnik króla Władysława Jagiełły w Nowym Jorku odzyskał dawny blask
  Publication

  W dniach 29 i 30 października 2006 roku odbyła się na Manhattanie polonijna uroczystość poświęcona ponownemu odsłonięciu odnowionego własnie pomnika króla Władysława Jagiełły, Jednym z animatorów tych uroczystości był dr Janusz Romański, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. W artykule przedstawiono krótka historię pomnika oraz przebieg okolicznościowego sympozjum i plenerowej uroczystości w Central Parku.

  Full text in external service

 • Pomorski Festiwal Nauki w bibliotece
  Publication

  ..

  Full text in external service

 • Prof. Romuald Kolman (1922-2016) - wspomnienie
  Publication

  27 lutego na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku pożegnano prof. Romualda Kolmana, twórcę gdańskiej szkoły jakości, związanego z Politechniką Gdańską i Wydziałem Mechanicznym od roku 1964. W artykule przedstawiono dzieciństwo R. Kolmana i lata szkolne we Lwowie, studia i pierwszą pracę na Politechnice Wrocławskiej, działalność wydawniczą i pracę naukową w Wojskowej Akademii Technicznej, działalność naukową, dodaktyczną i organizacyjną...

  Full text in external service

 • Sukcesy studentów WILiŚ
  Publication

  W artykule przedstawiono sukcesy studentów WILiŚ związane z badaniami współczynników oporów lokalnych przy przepływie w przewodach wielowarstwowych

 • wyKOMBinuj mOst 2016 – ogólnopolski konkurs budowy mostów z papieru
  Publication

  - Pismo PG - 2016

  W dniach 4–6 maja 2016 roku po raz kolejny odbył się ogólnopolski konkurs konstruktorski „wyKOMBinuj mOst 2016” organizowany przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Była to już 9. edycja wydarzenia, które na przestrzeni lat zyskało renomę i prestiż w całej Polsce.

 • Zielono na minidachu
  Publication

  W artykule przedstawiono przygotowanie i rozpoczęcie badań na modelu zielonego dachu

2015
 • Biblioteka otwarta dla dzieci
  Publication

  ...

  Full text in external service

 • biblioteka w nowej aranżacji
  Publication

  ,

  Full text in external service

 • Dr inż. Józef Niegoda wyróżniony godnością Honorowego Senatora Hochschule Bremen.
  Publication

  Przedstawiono pokrótce historie współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską a Hochschule Bremen. Scharakteryzowano dokonania dra Józefa Niegody z Wydziału Mechanicznego PG w rozwijaniu tej obustronnie korzystnej współpracy. Trwająca od ponad 30 lat współpraca naukowa i dydaktyczna PG z HSB została po raz kolejny doceniona i wyróżniona, tym razem w Bremie, przez wyróżnienie dr. inż. J.Niegody godnością Honorowego Senatora Hochschule...

  Full text in external service

 • Edward Kajdański. Z Harbinu do Gdańska - śladami wybitnego absolwenta.
  Publication

  Przedstawiono niezwykłe życie i twórczość absolwenta Wydziału Mechanicznego z roku 1960, dyplomaty, pisarza i dziennikarza, wybitnego znawcy historii, kultury i medycyny Dalekiego Wschodu, wpisane w losy harbińskiej Polonii.

  Full text in external service

 • ePBL – czyli nauka poprzez realizację projektu w środowisku wirtualnym
  Publication

  Kształcenie inżynierów stanowi niezwykle istotny element systemu edukacyjnego każdego nowoczesnego państwa, ponieważ to właśnie dobrze przygotowana kadra inżynierska decyduje o tempie rozwoju i poziomie infrastruktury danego kraju. Wykorzystanie najnowszych technologii w procesie edukacyjnym jest naturalną konsekwencją „informatyzacji” życia. Pokolenia dorastające w świecie wszechobecnych komputerów, urządzeń mobilnych i cyfrowej...

  Full text in external service

 • e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, czyli MOOC tegorocznej konferencji
  Publication

  Dnia 30 kwietnia 2015 r. odbyła się na Politechnice Gdańskiej II Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” („e-Technologies in Engineering Education”). Konferencja miała na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. W czasie tegorocznej edycji, podobnie jak poprzedniej, przedstawiano przykłady wykorzystania najnowszych technologii w kształceniu na kierunkach...

  Full text in external service

 • Jubileusz prof. Romualda Puzyrewskiego
  Publication

  Omówiono działalność prof . Romualda Puzyrewskiego na Wydziale Mechanicznym z okazji jego 80. urodzin. Uroczystości jubileuszowe odbyły się podczas wydziałowej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w dniu 25 września 2015 r. w Audytorium Novum PG.

  Full text in external service

 • Konkurs budowy mostów z papieru – wyKOMBinuj mOst 2015
  Publication

  - Pismo PG - 2015

  W artykule opisano konkurs budowy mostów z papieru wyKOMBinuj mOst 2015 organizowany przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO działające na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Była to już ósma edycja tego ogólnopolskiego konkursu pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Gdańskiej, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Prezydenta Miasta Gdańska, Akademii Młodych Uczonych PAN, Związku...

 • Kuchnia edukacyjna – czym skorupka za młodu nasiąknie...
  Publication

  W praktyce nauczyciela akademickiego oczekujemy łatwych, tanich i szybkich przepisów, które pomogą nam motywować studentów do nauki. Przemiany w szkolnictwie, jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach, oraz nowe technologie informatyczne i komunikacyjne spowodowały głęboki przełom we współczesnym społeczeństwie. Jeżeli chcemy dobrze i skutecznie uczyć, nie obędzie się bez głębokich zmian na poziomie myślenia zarówno...

  Full text in external service

 • Studencka przestrzeń modelowania matematycznego, czyli nowy budynek CNMiKnO
  Publication

  - Pismo PG - 2015

  W ramach projektu „Inżynier Przyszłości” powstał nowy budynek Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość zintegrowany w jedną całość z Centrum Nanotechnologii B. To kolejny element nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej Politechniki Gdańskiej zbudowany w oparciu o najnowsze technologie ICT i wyposażony w nowoczesne narzędzia modelowania matematycznego i wizualizacji danych....

  Full text in external service

seen 294 times