Polimery - Journal - MOST Wiedzy

Search

Polimery

ISSN:

0032-2725

Disciplines
(Field of Science):

 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Chemical engineering (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)
 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)
 • Pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )
 • Forestry (Agricultural sciences)
 • Agriculture and horticulture (Agricultural sciences)
 • Nutrition and food technology (Agricultural sciences)
 • Chemical sciences (Natural sciences)
 • Physical sciences (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points
2020 40 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points
Year Points List
2020 40 Ministry Scored Journals List 2019
2019 40 Ministry Scored Journals List 2019
2018 15 A
2017 15 A
2016 15 A
2015 15 A
2014 15 A
2013 15 A
2012 10 B
2011 10 B
2010 27 A
2009 27 A
2008 27 A

Model:

Open Access

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2018 1.02
Punkty CiteScore
Year Points
2018 1.02
2017 0.69
2016 0.69

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Publishing policy:

n/a
Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

Filters

total: 48

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Journals

2020
2019
2018
2016
 • Cross-linked epoxy-isocyanate blends containing Epidian-6 modified by glycols
  Publication

  - Polimery - 2016

  Polymeric films of cross-linked structure may be formed using epoxy-isocyanate blends composed of Epidian-5 epoxy resin, 4,4’-diphenylmethanediisocyanate (MDI), Z-1 polyamine hardener and Epidian-6 epoxy resin modified by glycols. The effect of the component natures and ratio, process temperature and time on the gel-fraction content, as well as film hardness, was examined. The chemistry of the film forming process was determined...

  Full text in external service

 • Synthesis and properties of carboxy derivative of Epidian 6 monomethacrylate (in English)
  Publication

  - Polimery - 2016

  We present the synthesis of an oligomer with carboxy and methacrylic groups based on Epidian 6. The effect of the catalyst nature and amount, solvent nature and process temperature on the rate of the reaction between Epidian6 monomethacrylate and adipic acid was examined at 313, 323 and 333 K in the presence of 4-dimethylaminopyridine, 1,4-diazobicyclo[2.2.2]octane, and benzyltriammonium chloride. The synthesized oligomer was characterized...

  Full text in external service

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
 • Glikoliza odpadów poliuretanowych. Cz. I. Środki glikolizujące i katalizatory
  Publication

  W artykule przeglądowym omówiono glikolizę, która jest jednym z najważniejszych procesów chemicznych, mogącym znaleźć zastosowanie w recyklingu surowcowym odpadowych poliuretanów. We wstępie przedstawiono reakcje transestryfikacji wiązań uretanowych i mocznikowych. Omówiono ważniejsze reakcje zachodzące podczas złożonego procesu glikolizy, w wyniku których otrzymujemy mieszaninę produktów zawierającą poliole, związki o budowie...

  Full text in external service

 • Glikoliza odpadów poliuretanowych. Cz. II. Oczyszczanie oraz wykorzystanie glikolizatów
  Publication

  Na podstawie literatury przedstawiono sposoby oczyszczania produktów glikolizy odpadów poliuretanowych w celu ich ponownego wykorzystania w syntezie poliuretanów (PUR). Metody te obejmują ekstrakcję, destylację oraz usuwanie grup aminowych (szkodliwych w dalszymprocesie otrzymywania PUR) za pomocą np. tlenków alkilenowych, eterów glicydolowych lub cyklicznych węglanów. Opisano metody badań glikolizatów i produktów dekompozycji...

  Full text in external service

2006
2003
2002

seen 277 times