POLYMER DEGRADATION AND STABILITY - Journal - MOST Wiedzy

Search

POLYMER DEGRADATION AND STABILITY

ISSN:

0141-3910

eISSN:

1873-2321

Disciplines
(Field of Science):

 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Chemical engineering (Engineering and Technology)
 • Civil engineering and transport (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)
 • Pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )
 • Forestry (Agricultural sciences)
 • Veterinary science (Agricultural sciences)
 • Chemical sciences (Natural sciences)
 • Physical sciences (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points
2021 100 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points
Year Points List
2021 100 Ministry Scored Journals List 2019
2020 100 Ministry Scored Journals List 2019
2019 100 Ministry Scored Journals List 2019
2018 35 A
2017 35 A
2016 35 A
2015 35 A
2014 35 A
2013 35 A
2012 35 A
2011 35 A
2010 32 A
2009 32 A
2008 32 A

Model:

Hybrid

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2019 6.8
Punkty CiteScore
Year Points
2019 6.8
2018 6.4
2017 6.1
2016 5.7
2015 5.6
2014 4.9
2013 5.2
2012 5
2011 4.6

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Publishing policy:

Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

Filters

total: 15

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Journals

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2012
 • Local impedance spectra of organic coatings

  Publikacja przedstawia nowe podejście do lokalnych spektroskopowych pomiarów impedancyjnych powłok organicznych, oparte o mikroskop sił atomowych pracujący w trybie kontaktowym. Pomiędzy nieporuszającą się igłę mikroskopu i podłoże metalowe pokryte powłoką epoksydową przyłożono serię sinusoidalnych napięciowych sygnałów pobudzenia w zadanym zakresie częstotliwości. W ten sposób zarejestrowano lokalne widma w trybie "frequency by...

  Full text in external service

2010
2002
 • Degradation of polyurethanes in sea water
  Publication
  • M. Rutkowska
  • K. Krasowska
  • A. Heimowska
  • I. Steinka
  • H. Janik

  - POLYMER DEGRADATION AND STABILITY - 2002

  Oceniono degradowalność różnych poliuretanów w wodzie morskiej Bałtyku. Porównano te dane z wynikami stopnia degradacji poliuretanów w wodzie morskiej z dodatkiem azydku sosowego. Ocenę stopnia degradacji przeprowadzano na podstawie pomiarów zmian masy, właściwości mechanicznych i morfologii przed i po procesie degradacji. Wykazano, że różna podatność na degradację poliuretanów w wodzie morskiej związana jest z ich odmiennym stopniem...

seen 178 times