Pomiary Automatyka Robotyka - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Pomiary Automatyka Robotyka

ISSN:

1427-9126

Publisher:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie

Disciplines
(Field of Science):

 • automation, electronics, electrical engineering and space technologies (Engineering and Technology)
 • information and communication technology (Engineering and Technology)
 • civil engineering, geodesy and transport (Engineering and Technology)
 • mechanical engineering (Engineering and Technology)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 70 Ministry scored journals list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 70 Ministry scored journals list 2024
2023 100 Ministry Scored Journals List
2022 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 70 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 8 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY 3.0
License
Creative Commons: BY 3.0 open in new tab
Information on publishing policy
http://www.par.pl/Dla-autorow/Dla-autorow open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.
Self-archiving/distribution of the Published Version of the article is recommended.

Filters

total: 53

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2024
Year 2023
 • International Conference on Diagnostics of Processes and Systems 2022
  Publication

  Wydarzenie stanowiło 15 ogniwo cyklu organizowanego od 1996 roku, naprzemiennie przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Zielonogórski oraz Politechnikę Gdańską. Tegoroczna edycja konferencji została objęta patronatem JM Rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztofa Wilde, Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Konsultantów Polskich (FSNT-NOT) oraz Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i...

  Full text to download in external service

 • Zarząd POLSPAR w latach 2020-2023
  Publication

  W trakcie kadencji 2020-2023 na zebraniach Zarządu Członkowie często podejmowali dyskusję na temat najbardziej dokuczliwych problemów działania uczelni wynikających ze zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, kompetencjach i formach naukowej aktywności rad naukowych dyscyplin, procedur nadawania stopni i tytułów naukowych, czy w końcu o nowej nazwie dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie...

  Full text available to download

Year 2022
Year 2021
Year 2020
Year 2019
 • System bezpieczeństwa dla współpracującego robota przemysłowego na bazie kamer głębi
  Publication

  - Pomiary Automatyka Robotyka - Year 2019

  W artykule zarysowano problematykę robotyzacji małych przedsiębiorstw, w szczególności aspekt robotyzacji z uwzględnieniem robotów współpracujących. Szeroko omówiono zagadnienie robotów współpracujących oraz bezpieczeństwa człowieka podczas takiej współpracy. Przedstawiono również najbardziej popularne systemy bezpieczeństwa w odniesieniu do obowiązujących norm. W głównej części artykułu przedstawiono Cooperating Automaton System...

  Full text available to download

Year 2018
Year 2017
Year 2015
 • Bezzałogowa zdalnie sterowana jednostka latająca

  Quadrocopter jako przykład drona wykorzystywany jest coraz częściej przez sektor publiczny i przemysłowy. W pierwszej kolejności zaprojektowano i wykonano ramę urządzenia. Następnie dobrano elementy pozwalające na lot quadrocoptera. Na płycie znalazła się jednostka centralna w postaci mikrokontrolera Atmega644PA. W dalszej części udokumentowano proces programowania kolejnych elementów składających się na program sterujący quadrocopterem....

  Full text available to download

 • Przegląd robotów humanoidalnych

  W artykule przedstawiono przegląd najpopularniejszych robotów humanoidalnych, wyróżniając ich ważniejsze cechy i porównując podstawowe charakterystyki, biorąc przy tym pod uwagę pożądane kognitywne aspekty rozwoju robotyki. Wśród osiągalnych cech rozmaitych rozwiązań aparatów humanoidalnych dostępnych na rynku – wyróżnia się głównie liczbę stopni swobody, rodzaj zastosowanego układu lokomocji oraz możliwości wyrażania mimiki twarzy,...

  Full text available to download

 • Zaawansowane metody sterowania kaskadowym układem zbiorników

  W artykule rozważane są trzy kaskadowo połączone zbiorniki z elementami wykonawczymi i pomiarowymi. Zadanie sterowania polega na takiej regulacji przepływem wodt przez pompę oraz stopniem otwarcia zaworów, aby jak najdokładniej i jak najszybciej osiągnąć zadaną wysokość słupa cieczy w każdym ze zbiorników. Zaprojektowano trzy układy regulacji poziomu wody w każdym ze zbiorników z wykorzystaniem układów: klasycznego PI, wieloobszarowego...

  Full text available to download

Year 2014
Year 2013
Year 2012
Year 2011
Year 2010
Year 2009
Year 2008
Year 2006
 • Dydaktyczny zespół napędowy sterowany komputerowo
  Publication

  W artykule przedstawiono nowoczesny, sterowany komputerowo, laboratoryjny zespół przeznaczony do badań napędów z silnikami prądu stałego, asynchronicznymi oraz synchronicznymi z magnesami trwałymi. Opisano budowę układu oraz możliwości dedykowanego oprogramowania sterująco-rejestrującego. Pokazano wybrane wyniki rejestracji oraz wskazano na istotne cechy dydaktyczne stanowiska.

Year 2003

seen 1468 times