Pomiary Automatyka Robotyka - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Pomiary Automatyka Robotyka

ISSN:

1427-9126

Publisher:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie

Disciplines
(Field of Science):

 • Automation, electronic and electrical engineering (Engineering and Technology)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2023 70 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points - previous years
Year Points List
2023 70 Ministry Scored Journals List 2019
2022 70 Ministry Scored Journals List 2019
2021 70 Ministry Scored Journals List 2019
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019
2019 70 Ministry Scored Journals List 2019
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 8 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY 3.0
License
Creative Commons: BY 3.0 open in new tab
Information on publishing policy
http://www.par.pl/Dla-autorow/Dla-autorow open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.
Self-archiving/distribution of the Published Version of the article is recommended.

Filters

total: 50

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2022
Year 2021
Year 2020
Year 2019
 • System bezpieczeństwa dla współpracującego robota przemysłowego na bazie kamer głębi
  Publication

  - Pomiary Automatyka Robotyka - Year 2019

  W artykule zarysowano problematykę robotyzacji małych przedsiębiorstw, w szczególności aspekt robotyzacji z uwzględnieniem robotów współpracujących. Szeroko omówiono zagadnienie robotów współpracujących oraz bezpieczeństwa człowieka podczas takiej współpracy. Przedstawiono również najbardziej popularne systemy bezpieczeństwa w odniesieniu do obowiązujących norm. W głównej części artykułu przedstawiono Cooperating Automaton System...

  Full text available to download

Year 2018
Year 2017
Year 2015
 • Bezzałogowa zdalnie sterowana jednostka latająca

  Quadrocopter jako przykład drona wykorzystywany jest coraz częściej przez sektor publiczny i przemysłowy. W pierwszej kolejności zaprojektowano i wykonano ramę urządzenia. Następnie dobrano elementy pozwalające na lot quadrocoptera. Na płycie znalazła się jednostka centralna w postaci mikrokontrolera Atmega644PA. W dalszej części udokumentowano proces programowania kolejnych elementów składających się na program sterujący quadrocopterem....

  Full text available to download

 • Przegląd robotów humanoidalnych

  W artykule przedstawiono przegląd najpopularniejszych robotów humanoidalnych, wyróżniając ich ważniejsze cechy i porównując podstawowe charakterystyki, biorąc przy tym pod uwagę pożądane kognitywne aspekty rozwoju robotyki. Wśród osiągalnych cech rozmaitych rozwiązań aparatów humanoidalnych dostępnych na rynku – wyróżnia się głównie liczbę stopni swobody, rodzaj zastosowanego układu lokomocji oraz możliwości wyrażania mimiki twarzy,...

  Full text available to download

 • Zaawansowane metody sterowania kaskadowym układem zbiorników

  W artykule rozważane są trzy kaskadowo połączone zbiorniki z elementami wykonawczymi i pomiarowymi. Zadanie sterowania polega na takiej regulacji przepływem wodt przez pompę oraz stopniem otwarcia zaworów, aby jak najdokładniej i jak najszybciej osiągnąć zadaną wysokość słupa cieczy w każdym ze zbiorników. Zaprojektowano trzy układy regulacji poziomu wody w każdym ze zbiorników z wykorzystaniem układów: klasycznego PI, wieloobszarowego...

  Full text available to download

Year 2014
Year 2013
Year 2012
 • Comparative Analysis of Exoskeletal Actuators

  Since the beginning of the development of exoskeletons in the early 1960s there was a constant need for improving their actuators technology. Requirements for high power and torque for the lower body and very high precision for the hand motion, while maintaining the flexibility of biological muscles, are still not fully satisfied. The problem lies not just in the lack of appropriate actuator technology, but also in the inability...

  Full text available to download

 • Dobór parametrów silnika indukcyjnego dużej mocy

  W artykule przedstawiono trzy typy statycznych modeli matematycznych silników klatkowych oraz metodę estymacji parametrów, przy wykorzystaniu algorytmów genetycznych. Korzystając z kryteriów: suma kwadratów, suma wartości bez-względnych oraz całkowego, oceniono przydatność badanych modeli. Opracowane modele matematyczne zostały wykorzystane przy doborze algorytmów sterownia sterów strumieniowych. Po-kazano metodykę doboru parametrów...

 • Fuctional structure of diagnostic system for wheeled tractors
  Publication

  - Pomiary Automatyka Robotyka - Year 2012

  An application of computer controlled fuel injection systems in vehicle engines and growing demands concerning toxic substances emission and fuel consumption was a main reason for OBD (On Board Diagnosis) development. In spite of a great technological development, only some tractors are equipped in diagnostic systems. On board diagnosis is strongly connected with emission demands and does not concern other important vehicle functions.In...

  Full text available to download

 • Hierarchiczny system sterowania procesem mieszania. Implementacja sprzętowa i badania testowe
  Publication

  - Pomiary Automatyka Robotyka - Year 2012

  Proces mieszania jest często wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. W artykule rozważana jest mieszanina aceton-octan etylu. Podstawowym celem jest uzyskanie właściwego stopnia jednorodności mieszaniny. W artykule zbudowano model matematyczny procesu mieszania i zaprojektowano warstwowy system sterowania. Składa się on z nadrzędnego regulatora rozmytego oraz warstwy bezpośredniej z regulatorami typu PID i sterowaniem binarnym....

  Full text available to download

 • Model matematyczny układu napędowego samochodu z silnikiem spalinowym i jego badania symulacyjne

  Układ napędowy samochodu z silnikiem spalinowym jest złożonym obiektem fizycznym. W artykule zbudowano jego model matematyczny w oparciu o fizykę poruszania się pojazdu. Następnie dokonano identyfikacji parametrów modelu, opracowano model symulacyjny i przeprowadzono jego weryfikację z wykorzystaniem danych rzeczywistych. Przeanalizowano uzyskane wyniki.

  Full text available to download

 • Modelowanie, sterowanie i wizualizacja quadrocoptera
  Publication

  Artykuł przedstawia podejście do budowy modelu matematycznego quadrocoptera. Głównym celem budowy modelu było zaprojektowanie odpowiedniego sterowania obiektu oraz analiza jego zachowania się w różnych sytuacjach. Jako założenie przyjęto budowę modelu, systemu sterowania oraz wszelkich towarzyszących algorytmów w otwartym środowisku programistycznym, co pozwoli na późniejszą ich implementację w rzeczywistym obiekcie, bez konieczności...

  Full text available to download

 • Projekt techniczny i wykonanie dwukołowego balansującego pojazdu mobilnego

  W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój pojazdów mobilnych, które znajdują coraz szersze zastosowanie w życiu codziennym i w różnych gałęziach przemysłu. W artykule przedstawiono projekt, założenia i strukturę dwukołowego balansującego pojazdu mobilnego. Następnie szczegółowo opisano jego konstrukcję mechaniczną i elektroniczną włącznie z urządzeniami pomiarowymi. Poszczególne elementy składowe zaprojektowano, dobrano...

  Full text available to download

 • Three-wheeled mobile platform powered by LabVIEW at energy performance index

  W pracy opisano trójkołową platformę mobilną własnej konstrukcji, zbudowaną i kontrolowaną z wykorzystaniem środowiska LabVIEW. W celu realizacji ruchu platformy oraz zapewnienia jego nadzorowania w czasie rzeczywistym, zastosowano sterownik NI cRIO. Zastosowane równolegle techniki projektowania mechatronicznego, tj. wirtualne prototypowanie, symulacje w trybie HILS oraz szybkie prototypowanie na obiekcie docelowym, umożliwiły...

  Full text available to download

Year 2011
Year 2010
Year 2009
Year 2008
Year 2006
 • Dydaktyczny zespół napędowy sterowany komputerowo
  Publication

  W artykule przedstawiono nowoczesny, sterowany komputerowo, laboratoryjny zespół przeznaczony do badań napędów z silnikami prądu stałego, asynchronicznymi oraz synchronicznymi z magnesami trwałymi. Opisano budowę układu oraz możliwości dedykowanego oprogramowania sterująco-rejestrującego. Pokazano wybrane wyniki rejestracji oraz wskazano na istotne cechy dydaktyczne stanowiska.

Year 2003
Year 2002

seen 959 times