Postępy Biochemii - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Postępy Biochemii

ISSN:

0032-5422

Publisher:

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Disciplines
(Field of Science):

 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )
 • Medical sciences (Medical and Health Sciences )
 • Physical culture science (Medical and Health Sciences )
 • Health sciences (Medical and Health Sciences )
 • Biological sciences (Natural sciences)
 • Chemical sciences (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2023 70 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points - previous years
Year Points List
2023 70 Ministry Scored Journals List 2019
2022 70 Ministry Scored Journals List 2019
2021 70 Ministry Scored Journals List 2019
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019
2019 70 Ministry Scored Journals List 2019
2018 8 B
2017 8 B
2016 5 B
2015 5 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B

Model:

Open Access

Points CiteScore:

Points CiteScore - current year
Year Points
Year 2021 1
Points CiteScore - previous years
Year Points
2021 1
2020 1
2019 0.8
2018 0.5
2017 0.6
2016 0.7
2015 0.7
2014 0.5
2013 0.6
2012 0.6
2011 0.5

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-SA 4.0
License
Creative Commons: BY-SA 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
https://postepybiochemii.ptbioch.edu.pl/index.php/PB open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.
The Creative Commons license is listed next to the articles.

Filters

total: 12

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2022
Year 2019
Year 2011
Year 2010
 • Termodynamiczne aspekty oddziaływania niskocząsteczkowych ligandów z DNA
  Publication

  - Postępy Biochemii - Year 2010

  Kwasy nukleinowe są celem biologicznym dla wielu antybiotyków oraz leków przeciwnowotworowych i przeciwwirusowych. Dlatego podczas tworzenia nowych farmaceutyków ważna jest dokładna wiedza na temat sposobu wiązania się leku do DNA.Oddziaływanie ligand-DNA można podzielić na dwie grupy: 1. wiązanie kowalencyjne, które często prowadzi do utworzenie trwałych wiązań pomiędzy nićmi DNA, 2. fizykochemiczne wiązanie, które może być podzielone...

Year 2009
 • Benzonaza(R): możliwości praktycznych zastosowań.
  Publication

  Benzonaza znajduje zastosowanie w efektywnym obniżaniu lepkości i usuwaniu kwasów nukleinowych z roztworów białkowych. Zbadano w praktyce jej możliwości aplikacyjne w oczyszczaniu białek rekombinantowych wiążących jednoniciowe DNA (ang. SSB - single stranded DNA binding protein).

  Full text to download in external service

 • Izoenzymy cytochromu P450 w metabolizmie związków endo- i egzogennych.
  Publication

  - Postępy Biochemii - Year 2009

  Cytochromy P450 (CYP) należą do enzymatycznych białek hemowych występujących we wszystkich organizmach żywych. W komórkach eukariotycznych katalizują biosyntezę związków endogennych, głównie lipidów i ich pochodnych, ale także metabolizm ksenobiotyków, w tym leków. W reakcjach tych substraty ulegają C-oksydacji (hydroksylacja, epoksydacja, peroksydacja), N-oksydacji, S-oksydacji oraz oksydacyjnej O-, S-, i N-dealkilacji. W konsekwencji...

 • Reduktaza NADPH:cytochrom P450 - nie tylko partner cytochromu P450.
  Publication

  - Postępy Biochemii - Year 2009

  Reduktaza NADPH:cytochrom P450 (CPR) zlokalizowana w siateczce śródplazmatycznej większości komórek eukariotycznych jest przedstawicielem rodziny reduktaz diflawinowych. Białko CPR składa się z trzech domen. Jedna z nich, na C-końcu, wiąże cząsteczkę FAD i NADPH, druga, na N-końcu, cząsteczkę FMN, trzecia jest domeną regulacyjną. Enzym ten posiada zdolność jednoczesnego przyjmowania dwóch równoważników jonu hydroniowego z NADPH...

 • Rola polimorfizmu i zróżnicowanej ekspresji genów cytochromu P450 w metabolizmie ksenobiotyków.
  Publication

  - Postępy Biochemii - Year 2009

  Zdolność do metabolizmu ksenobiotyków przez cytochromy P450 (CYP) określona jest przez polimorfizm i poziom ekspresji genów tych białek. Najwięcej, 40 odmian polimorficznych o zróżnicowanej aktywności enzymatycznej, poznano dla CYP2D6, natomiast tylko dwie w przypadku CYP2C9, których obecność powoduje zahamowanie metabolizmu wielu leków. Z kolei polimorfizm genu CYP3A4 nie miał istotnego wpływu na aktywność metaboliczną jego produktu...

Year 2008
 • Oporność wielolekowa grzybów
  Publication

  Oporność grzybów patogennych na naturalne oraz syntetyczne chemoterapeutyki staje się coraz większym wyzwaniem współczesnej terapii. W klinikach pojawiają się z narastającą częstotliwością patogenne drożdżaki i grzyby filamentujące, oporne na większośćstosowanych leków. Spośród wielu typów oporności grzybów najgroźniejszym wydaje się oporność wielolekowa. Wśród mechanizmów, które leżą u podstaw tej oporności, za najważniejszy należy...

  Full text to download in external service

Year 2007
 • Tuftsin - new analogues and properties
  Publication

  - Postępy Biochemii - Year 2007

  Tuftsyna zbudowana z czterech reszt aminokwasowych (TKPR), jest najmniejszym endogennym immunomodulatorem występującym w naturze we krwi człowieka i innych ssaków. Została wyizolowana w 1970 roku na Uniwersytecie Tufts w Bostonie (USA) przez Najjara i Nishioka. Wykazuje ona działanie nie tylko immunostymulujące, ale również przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe oraz przeciwgrzybicze. W artykule opisano nowe właściwości...

Year 2002

seen 1833 times