Prakseologia - Journal - MOST Wiedzy

Search

Prakseologia

ISSN:

0079-4872

Publisher:

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Disciplines
(Field of Science):

 • Philosophy (Humanities)
 • Culture and religion studies (Humanities)
 • Management and quality studies (Social studies)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2021 40 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points - previous years
Year Points List
2021 40 Ministry Scored Journals List 2019
2020 40 Ministry Scored Journals List 2019
2019 40 Ministry Scored Journals List 2019
2018 13 C
2017 13 C
2016 13 B
2015 13 B
2014 10 C
2013 10 C
2012 10 C
2011 10 C
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Points CiteScore:

Points CiteScore - current year
Year Points
Year 2020 0.1
Points CiteScore - previous years
Year Points
2020 0.1
2019 0.1
2018 0.1
2017 0
2015 0.1
2014 0.2
2013 0

Impact Factor:

n/a

Filters

total: 6

 • Category
 • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2016
 • Filozofia Polska szuka swojego miejsca.
  Publication

  - Prakseologia - Year 2016

  Tekst poświęcony jest sytuacji w filozofii a w filozofii polskiej w szczególności w kontekście krytycznej analizy pracy Filozofia 2.0. Paradygmaty i strategie. Punktem wyjścia rozważań jest z jednej strony filozoficzna diagnoza współczesności (analizującą jej ukierunkowanie na konsumpcję i działania instrumentalne, unieważniające refleksyjność) zwłaszcza w jej polskich uwarunkowaniach a celem analiza rozlicznych diagnoz, jakie...

Year 2008
 • Pola nadużyć w działaniach public relations
  Publication

  - Prakseologia - Year 2008

  artykuł przedstawia i analizuje najczęściej występujące dylematy etyczne specjalisty public relations, stara się nakreślić obszary, w których tych dylematów jest najwięcej i uzasadnia, dlaczego postępowanie zgodne z najwyższymi standardami w tej dziedzinie jest nie tylko gwarantem jej istnienia, ale i w kontekście szerszym - pomyślności społeczeństwa, w którym te działania są prowadzone.

  Full text to download in external service

Year 2003
 • Etyczne aspekty zaufania.
  Publication

  - Prakseologia - Year 2003

  Artykuł analizuje komponenty składające się na fenomen zaufania, ze szczególnym uwzględnieniem sfery etycznej.

 • Zaufanie w detalicznych transakcjach internetowych
  Publication

  - Prakseologia - Year 2003

  Autor wprowadza rozróżnienie pomiędzy zaufaniem w relacji interpersonalnej (RI) i nieinterpersonalnej (RN). Odwołując się do analizy Dylematu Więźnia w teorii gier i przywołując teorię kooperacji B. Williamsa, autor pokazuje, że logiczna struktura zaufania powinna zostać uzupełniona przez nieegoistyczne mikro-motywacje. W detalicznym handlu elektronicznym istnieją dwie przeciwstawne tendencje: człowiek i technika. Technologia powoduje...

Year 2002
 • "Etyczna firma" i odpowiedzialność korporacyjna
  Publication

  - Prakseologia - Year 2002

  W artykule przeprowadzona analiza podstawowych stanowisk w kwestii odpowiedzialności firmy i ich filozoficznych uzasadnień. Naświetlone zagadnienie korporacji jako instancji moralnej.

 • Odpowiedzialność w biznesie elektronicznym
  Publication

  - Prakseologia - Year 2002

  Etyczny imperatyw odpowiedzialności jest szczególnie doniosły w epoce informatycznych technologii. W globalnej wiosce każdy może upowszechnić dowolną treść w internecie i każdy może dokonać transakcji na całym świecie. W tym kontekście takie problemy, jak spamming, cracking, dystrybucja pornografii i nielegalnych dóbr, rozpowszechnianie wirusów stanowi nowe wyzwanie dla filozoficznej refleksji.

seen 407 times