Problemy Zarządzania - Journal - MOST Wiedzy

Search

Problemy Zarządzania

ISSN:

1644-9584

eISSN:

2300-8792

Publisher:

Uniwersytet Warszawski

Disciplines
(Field of Science):

 • Physical culture science (Medical and Health Sciences )
 • Management and quality studies (Social studies)
 • Sociology (Social studies)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2022 40 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points - previous years
Year Points List
2022 40 Ministry Scored Journals List 2019
2021 40 Ministry Scored Journals List 2019
2020 40 Ministry Scored Journals List 2019
2019 40 Ministry Scored Journals List 2019
2018 11 B
2017 11 B
2016 11 B
2015 11 B
2014 8 B
2013 8 B
2012 8 B
2011 8 B
2010 9 B
2009 9 B
2008 9 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY 4.0
License
Creative Commons: BY 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Indexed in DOAJ
Must link to journal page with DOI.
The Author retains copyright to their work.

Filters

total: 23

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2018
 • Environmental Taxes and Their Role in the Economics of Sustainable Development
  Publication

  The purpose of this article is to answer the question of the role of environmental taxes in the economics of sustainable development. The first part of the article discusses the idea of sustainable economic development and the economics of sustainable development. Then, environmental taxes are defined, their essence explained and their role in the economics of sustainable development discussed in theoretical terms, which finally...

  Full text available to download

 • Growth Orientation and the Profile of Micro-Entrepreneurs From the Pomorskie Province
  Publication

  The article begins with the presentation of the concept of Entrepreneurial Orientation. Entrepreneurial Orientation assumes that some enterprises, regardless of size, behave in an entrepreneurial way and are proactive, innovative and willing to take risks. The relationships between Entrepreneurial Orientation and the results of enterprises are also subject to research, although its results are not clear – mainly due to the different...

  Full text available to download

 • Preferences Towards Working in Culturally Diverse Teams at Different Stages of the Entrepreneurial Process

  As entrepreneurial teams become prevalent, it is important to study factors related to their creation and effectiveness. The goal of the current research was to analyze preferences towards working in a multicultural team (MCT) versus a single culture team (SCT) at different stages of the entrepreneurial process. The study involved students originating from various cultures with previous experience in both SCTs and MCTs as participants....

  Full text available to download

 • Pronouncement of embedded agency in the field of social entrepreneurship
  Publication

  The paper provides insights into how social entrepreneurship and the institutional theory framework can be combined. The author situates the social entrepreneurship phenomenon here, and embarks on the traditional structure vs agency debate from social sciences, sociology of organizations in particular. The concept of embedded agency is referred to and employed to explain the phenomenon of social entrepreneurship. In this paper,...

  Full text available to download

Year 2017
Year 2016
Year 2015
Year 2014
Year 2013
 • Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w usługach ubezpieczeniowych
  Publication

  Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w usługach ubezpieczeniowych. Zidentyfikowano w tym celu podstawowe oczekiwania interesariuszy oraz najważniejsze obszary zastosowania CSR w instytucjach ubezpieczeniowych. Zaprezentowano również podstawowy związek pomiędzy działaniami społecznie odpowiedzialnymi realizowanymi przez instytucje ubezpieczeniowe a ich wizerunkiem. Na podstawie...

  Full text available to download

Year 2012
 • Usługi on-line w kontekście mobilnym - jakościowe badanie obserwacyjne
  Publication

  Artykuł przedstawia wyniki badania obserwacyjnego, majacego na celu zidentyfikowanie czynników kształtujących u użytkowników chęć skorzystania z usług on-line za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfon, tablet lub laptop. Przeprowadzono badania obserwacyjne, w których użytkownicy (7 osób) przez 14 dni notowali swoją aktywność w zakresie korzystania z usług on-line z dostępnych urządzeń w powiązaniu z czynnikami uznawanymi...

  Full text available to download

Year 2011
Year 2009
 • Pomiar efektywności działalności badawczej jednostek organizacyjnych wydziału
  Publication

  Instytucje edukacji wyższej zobowiązane są do prowadzenia działalności badawczej. Celem tego artykułu jest zbadanie efektywności badań wydziału oraz zależności między wyjściami z badań i różnymi miernikami wejść. Wykorzystując dane z 12 jednostek organizacyjnych wybranego wydziału zbudowano model wykorzystując metodę DEA. Wyniki analizy zostały wykorzystane do sformułowania wskazówek dla władz wydziału, które mogą wspomagać proces...

  Full text available to download

 • Problemy zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym
  Publication

  W artykule jest analizowana problematyka zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym jako filiach zagranicznych korporacji transnarodowych (KTN). Celem opracowania jest zidentyfikowanie potencjalnych obszarów problemów w zarządzaniu międzykulturowym występujących w filiach zagranicznych, ich przyczyn i skutków oraz mechanizmów wykorzystywanych przez KTN w kierunku przezwyciężania barier. W artykule...

  Full text available to download

seen 698 times