Przegląd Komunalny - Journal - MOST Wiedzy

Search

Przegląd Komunalny

ISSN:

1232-9126

Ministry points: Help

Ministry points
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
Ministry points
Year Points List
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list
2005 0 archive
2004 0 archive
2003 0 archive
2002 0 archive
2001 0 archive
2000 0 archive
1999 0 archive
1998 0 archive
1997 0 archive
1996 0 archive
1995 0 archive
1994 0 archive

Model:

Traditional

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: COPYRIGHT
License
COPYRIGHT
Information on publishing policy
n/a
Information on the conditions of self-archiving
n/a
Is self-archiving allowed by the journal?
No
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo

Filters

total: 11

 • Category
 • Year

Catalog Journals

2021
 • Bariery rozwoju bioekonomii w Polsce

  W Polsce sytuacja ponownego wykorzystania odpadu celem produkcji nowych produktów nie jest obecnie do końca uregulowana prawnie. Nie obserwuje się wielu dobrych praktyk w przedsiębiorstwach. Wartościowe odpady poprodukcyjne są wykorzystywane na cele energetyczne bądź jako nawóz dla roślin lub pasza dla zwierząt. W celu zlokalizowania barier w rozwoju bioekonomii przeprowadzono wywiady z osobami bezpośrednio związanymi z kwestiami...

 • Prawne aspekty gospodarki obiegu zamkniętego

  Rozmaite organizacje od lat podejmują szereg prac mających na celu skierowania gospodarki na model o obiegu zamkniętym. Tego typu działania mają pomóc w ograniczeniu negatywnego wpływu przemysłu na środowisko. Jakie są słabe i mocne strony sytuacji prawnej w tym zakresie i jakie niesie to za sobą skutki? W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój światowej gospodarki, który wpływa nie tylko na stale rosnący poziom życia,...

2019
2003
2002
 • Gmina w procesie inwestycyjnym.
  Publication

  Szczególne problemy funkcjonowania gminy jako inwestora oraz koordynatora działalności inwestycyjnej.

 • Symulanty ropy naftowej
  Publication

  Z wydobyciem, transportem i przerobem ropy naftowej nieodłącznie wiąże się problem rozlewów olejowych, zarówno na wodzie, jak i na lądzie. Nowe regulacje prawne wymagają od przedsiębiorstw zajmujących się magazynowaniem i przewozem ropy naftowej posiadania planu ich likwidacji. Prawidłowo opracowany plan powinien maksymalnie chronić środowisko.

 • Usuwanie ze ścieków chlorowanych węglowodorów przez osad czynny
  Publication

  - Przegląd Komunalny - 2002

  W laboratorium modelu biologicznej oczyszczalni ścieków zbadano możliwość biodegradacji chlorowanych węglowodorów, mogących występować w ściekach przemysłowych. Stosowano osad czynny z oczyszczalni komunalnej oraz z zakładów syntezy organicznej. Po tygodniowej adaptacji stwierdzono niemal całkowity zanik niektórych chlorowanych węglowodorów.

 • Zanieczyszczenia olejowe
  Publication

  Przybliżono problematykę zanieczyszczeń olejowych z punktu widzenia technologii ich likwidacji, mając też na uwadze czystsze technologie oczyszczania środowiska. Agencja Ochrony Środowiska z USA zabrania wykorzystywać ropę naftową do badań i prób likwidacji likwidacji rozlewów w terenie, wymuszając stosowanie przyjaznych środowisku substytutów.

seen 109 times