Przegląd Komunikacyjny - Journal - MOST Wiedzy

Search

Przegląd Komunikacyjny

ISSN:

0033-2232

Publisher:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy

Ministry points: Help

Ministry points
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
Ministry points
Year Points List
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 8 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 4 B
2011 4 B
2010 6 B
2009 6 B
2008 6 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-SA 4.0
License
Creative Commons: CC-BY-SA 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/UPLOAD/PK_INFO_PDF_PL_ENG/PL/PL_Instrukcje_dla_Autor%C3%B3w_1.pdf open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/UPLOAD/PK_INFO_PDF_PL_ENG/PL/PL_Instrukcje_dla_Autor%C3%B3w_1.pdf open in new tab
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
pre-print
yes
post-print / accepted manuscript
yes
publishers' version
yes
Information on research data policy
n/a
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.

Filters

total: 58

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Journals

2020
2019
2018
2017
2016
 • Analityczna metoda projektowania łuków odwrotnych
  Publication

  W pracy przedstawiono nową metodę projektowania rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej, dostosowaną do techniki Mobilnych Pomiarów Satelitarnych. Metoda ta może się okazać szczególnie przydatna wówczas, gdy obydwu prostych kierunków trasy nie można połączyć w sposób elementarny, stosując łuk kołowy z krzywymi przejściowymi; dotyczy to również. zastosowania łuku koszowego. Jedynym rozwiązaniem staje się wówczas wprowadzenie do układu...

  Full text in external service

 • Analytical design method of reverse curves
  Publication

  The paper deals with a new approach relating to the design of the region of railway track direction alteration adapted to Mobile Satellite Measurements technique. The method may be particularly useful in situations when both the straights of the route directions cannot be connected in an elementary way using a circular arc with transition curves; this also refers to the application of a compound curve. Thus the only solution becomes...

  Full text in external service

 • Extending transition curve in analytical design method
  Publication

  The paper presents the problem of extending the transitional curves, using for this purpose an analytical design method. The basis for the analysis of numerical calculations were carried out for a wide set of parameters characterizing the standard geometric system. We considered an importance of the size of radius of the circular arc and return angle of route on the obtained results after the formulation of appropriate theoretical...

  Full text in external service

 • Mobile satellite measurements on the Pomeranian Metropolitan Railway
  Publication

  - Przegląd Komunikacyjny - 2016

  This paper presents the process of organization and execution of the mobile satellite measurements conducted on the tracks of the Pomeranian Metropolitan Railway before officially entry the line into operation. These measurements allowed for the accurate identification of the actual geometric shape of the line. In the paper the issues of both design and construction phase of this railway line has been described. Moreover, the geodetic...

  Full text in external service

 • Mobilne pomiary satelitarne na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
  Publication

  - Przegląd Komunikacyjny - 2016

  W pracy przedstawiono organizację i wykonanie mobilnych pomiarów satelitarnych, przeprowadzonych na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przed oficjalnym oddaniem do eksploatacji. Pomiary te umożliwiły precyzyjne odtworzenie jej rzeczywistego kształtu geometrycznego. Opisano zagadnienia projektowania i budowy omawianej linii kolejowej oraz prace geodezyjne przy realizacji inwestycji. W analizie wyników przeprowadzonych pomiarów...

  Full text in external service

 • Wybrane elementy logistycznej obsługi klienta
  Publication

  Marketing relacji zakłada wynegocjowaną obietnicę obsługi, która na rynku transportu miej-skiego oznacza pewność zrealizowania usługi przewozowej dla określonego pasażera, w danej relacji, danym środkiem transportu, po określonej cenie, w oczekiwanych warunkach przewozu i w założonym przez organizatora transportu zbiorowego czasie. Uniwersalność zasad obsługi klienta powoduje, że Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni od początku...

  Full text in external service

 • Wydłużanie krzywej przejściowej w analitycznej metodzie projektowania
  Publication

  W pracy przedstawiono problematykę wydłużania krzywych przejściowych, wykorzystując do tego celu analityczną metodę projektowania. Podstawę analizy stanowiły obliczenia numeryczne przeprowadzone dla szerokiego zestawu parametrów charakteryzujących standardowy układu geometryczny. Po sformułowaniu odpowiednich zależności teoretycznych rozpatrzono kwestie znaczenia wielkości promienia łuku kołowego i kąta zwrotu trasy na uzyskane...

  Full text in external service

2015
2014
2013
2011

seen 219 times