Przegląd Komunikacyjny - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Przegląd Komunikacyjny

ISSN:

0033-2232

Publisher:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy

Disciplines
(Field of Science):

 • Civil engineering, geodesy and transport (Engineering and Technology)
 • Economics and finance (Social studies)
 • Law (Social studies)
 • Sociology (Social studies)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 20 Ministry scored journals list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 20 Ministry scored journals list 2024
2023 40 Ministry Scored Journals List
2022 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 8 B
2017 8 B
2016 8 B
2015 8 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 4 B
2011 4 B
2010 6 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-SA 4.0
License
Creative Commons: BY-SA 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/UPLOAD/PK_INFO_PDF_PL_ENG/PL/PL_Instrukcje_dla_Autor%C3%B3w_1.pdf open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/UPLOAD/PK_INFO_PDF_PL_ENG/PL/PL_Instrukcje_dla_Autor%C3%B3w_1.pdf open in new tab
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.

Filters

total: 68

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2022
Year 2021
Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2017
 • Analog modelling in qualitative analysis of vibration propagation

  The theory of dynamic systems is usually used to model the real systems. The models are based on solving ordinary differential equations, partial or difference, which enable obtaining the relation between input signal and the system response (output signal). The analogy between those models and generalized dynamic systems or control systems can be practically used. Vibration propagation can be described in a similar way as the...

  Full text available to download

 • Determination of the optimal curvature of the turnout diverging track for HSR using dynamic analysis
  Publication

  The paper presents an analytical method of identifying the curvature of the turnout diverging track consisting of sections of varying curvature. Such turnout is mainly applied on High Speed Railway. Both linear and nonlinear (polynomial) curvatures of the turnout diverging track are considered in the paper. Obtained solutions enable to assume curvature values at the beginning and end point of the geometrical layout of the turnout.The...

  Full text available to download

 • Modeling variable curvature on the turnout diverging track length
  Publication

  The paper presents three variants of variable curvature application on the entire length of the turnout diverging track. One linear and two nonlinear curvature cases: described the function of C1 and C0 class were considered. It turned out that both linear curve and the function of C1 class requires a significant (even twice) length of diverging track extending with respect to the base turnout. The curvature described by the function...

  Full text available to download

 • Modelowanie analogowe w analizie jakościowej rozchodzenia się drgań

  Proces rozprzestrzeniania się drgań zachowuje się analogicznie jak inne znane zjawiska podobne do niego, np. zjawisko drgań układów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych, zjawisko dyfuzji, zjawisko rozchodzenia się ciepła, zjawisko falowe, czy zjawisko adwekcji. Do analizy problemu zostaną wykorzystane zjawiska podobne i uogólnione układy dynamiczne. Da to możliwość wyciągania wniosków co do zachowania się jednego procesu...

  Full text available to download

 • Modelowanie zmiennej krzywizny na długości toru zwrotnego rozjazdu
  Publication

  W pracy została przedstawiona analityczna metoda wyznaczania krzywizny toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki zmiennej krzywizny. Taki rozjazd jest dedykowany w głównym stopniu kolejom dużych prędkości. Rozpatrzono dwa odrębne przypadki obejmujące liniowy przebieg krzywizny oraz przebieg nieliniowy, w postaci wielomianowej. Uzyskane rozwiązania problemu pozwalają na przyjmowanie dowolnych wartości...

  Full text available to download

 • Optimizing the process of railway geometrical layout designing with multi-criteria assessment method
  Publication

  The paper presents the main assumptions of the Multi-criteria assessment method used in process of upgrading the railway geometrical layout. The advantages of metaheuristic search were described. The criteria influencing the investment were defined. The fitness function used in the analysis was described. The example of using the optimization algorithm with the help of self developed computer software was described.

  Full text available to download

 • The application of nonlinear curvature sections in the turnout diverging track
  Publication

  The paper presents the analytical method of modelling the diverging track of railway turnout with nonlinear curvature sections. These sections were used for smoothing the graph of curvature in the extreme areas of turnout. The problem of the curvature distribution was identified with the use of differential equations. The resulting solutions are of universal nature for example the ability of assuming any values of curvature at...

  Full text available to download

 • Wyznaczanie optymalnej krzywizny toru zwrotnego w rozjazdach dla kolei dużych prędkości na podstawie analizy dynamicznej
  Publication

  W artykule została przedstawiona analityczna metoda wyznaczania krzywizny toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki zmiennej krzywizny. Taki rozjazd jest dedykowany w głównym stopniu kolejom dużych prędkości. Rozpatrzono dwa odrębne przypadki obejmujące liniowy przebieg krzywizny oraz przebieg nieliniowy, w postaci wielomianowej. Uzyskane rozwiązania problemu pozwalają na przyjmowanie dowolnych...

  Full text available to download

 • Zastosowanie odcinków nieliniowej krzywizny w torze zwrotnym rozjazdu kolejowego
  Publication

  W pracy została przedstawiona analityczna metoda kształtowania toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki nieliniowej krzywizny. Odcinki te służą łagodzeniu wykresu krzywizny w skrajnych strefach rozjazdu W omawianej metodzie dokonano identyfikacji problemu rozkładu krzywizny za pomocą równań różniczkowych. Uzyskane rozwiązania mają charakter uniwersalny; m. in. pozwalają na przyjmowanie dowolnych...

  Full text available to download

Year 2016
 • Analityczna metoda projektowania łuków odwrotnych
  Publication

  W pracy przedstawiono nową metodę projektowania rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej, dostosowaną do techniki Mobilnych Pomiarów Satelitarnych. Metoda ta może się okazać szczególnie przydatna wówczas, gdy obydwu prostych kierunków trasy nie można połączyć w sposób elementarny, stosując łuk kołowy z krzywymi przejściowymi; dotyczy to również. zastosowania łuku koszowego. Jedynym rozwiązaniem staje się wówczas wprowadzenie do układu...

  Full text available to download

 • Analytical design method of reverse curves
  Publication

  The paper deals with a new approach relating to the design of the region of railway track direction alteration adapted to Mobile Satellite Measurements technique. The method may be particularly useful in situations when both the straights of the route directions cannot be connected in an elementary way using a circular arc with transition curves; this also refers to the application of a compound curve. Thus the only solution becomes...

  Full text available to download

 • Extending transition curve in analytical design method
  Publication

  The paper presents the problem of extending the transitional curves, using for this purpose an analytical design method. The basis for the analysis of numerical calculations were carried out for a wide set of parameters characterizing the standard geometric system. We considered an importance of the size of radius of the circular arc and return angle of route on the obtained results after the formulation of appropriate theoretical...

  Full text available to download

 • Mobile satellite measurements on the Pomeranian Metropolitan Railway
  Publication
  • C. Specht
  • P. Chrostowski
  • P. Dąbrowski
  • J. Szmagliński
  • M. Specht
  • M. Dera
  • W. Koc
  • M. Skóra

  - Przegląd Komunikacyjny - Year 2016

  Full text to download in external service

 • Mobile satellite measurements on the Pomeranian Metropolitan Railway
  Publication

  - Przegląd Komunikacyjny - Year 2016

  This paper presents the process of organization and execution of the mobile satellite measurements conducted on the tracks of the Pomeranian Metropolitan Railway before officially entry the line into operation. These measurements allowed for the accurate identification of the actual geometric shape of the line. In the paper the issues of both design and construction phase of this railway line has been described. Moreover, the geodetic...

  Full text available to download

 • Mobilne pomiary satelitarne na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
  Publication

  - Przegląd Komunikacyjny - Year 2016

  W pracy przedstawiono organizację i wykonanie mobilnych pomiarów satelitarnych, przeprowadzonych na liniach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przed oficjalnym oddaniem do eksploatacji. Pomiary te umożliwiły precyzyjne odtworzenie jej rzeczywistego kształtu geometrycznego. Opisano zagadnienia projektowania i budowy omawianej linii kolejowej oraz prace geodezyjne przy realizacji inwestycji. W analizie wyników przeprowadzonych pomiarów...

  Full text available to download

 • Wybrane elementy logistycznej obsługi klienta
  Publication

  Marketing relacji zakłada wynegocjowaną obietnicę obsługi, która na rynku transportu miej-skiego oznacza pewność zrealizowania usługi przewozowej dla określonego pasażera, w danej relacji, danym środkiem transportu, po określonej cenie, w oczekiwanych warunkach przewozu i w założonym przez organizatora transportu zbiorowego czasie. Uniwersalność zasad obsługi klienta powoduje, że Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni od początku...

  Full text available to download

 • Wydłużanie krzywej przejściowej w analitycznej metodzie projektowania
  Publication

  W pracy przedstawiono problematykę wydłużania krzywych przejściowych, wykorzystując do tego celu analityczną metodę projektowania. Podstawę analizy stanowiły obliczenia numeryczne przeprowadzone dla szerokiego zestawu parametrów charakteryzujących standardowy układu geometryczny. Po sformułowaniu odpowiednich zależności teoretycznych rozpatrzono kwestie znaczenia wielkości promienia łuku kołowego i kąta zwrotu trasy na uzyskane...

  Full text available to download

Year 2015
Year 2014

seen 1007 times