Przegląd Spawalnictwa - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Przegląd Spawalnictwa

Welding Technology Review

ISSN:

0033-2364

eISSN:

2449-7959

Publisher:

Agencja Wydawnicza SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich)

Disciplines
(Field of Science):

 • materials engineering (Engineering and Technology)
 • mechanical engineering (Engineering and Technology)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
2023 20 Ministry Scored Journals List
2022 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2018 9 B
2017 9 B
2016 9 B
2015 9 B
2014 6 B
2013 6 B
2012 5 B
2011 5 B
2010 6 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY 4.0
License
Creative Commons: BY 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/about/editorialPolicies#openAccessPolicy open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/about/submissions#copyrightNotice open in new tab
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Indexed in DOAJ
Must link to journal homepage with DOI.

Filters

total: 78

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2021
 • Platforma aktywnego nauczania dla zwiększenia poziomu umiejętności techników i inżynierów
  Publication

  Przemysł 4.0 całkowicie przekształca sektor wytwórczy w Unii Europejskiej wprowadzając zasady cyfryzacji procesów przemysłowych. W rezultacie, nowe cyber-fizyczne systemy produkcyjne wywierają ogromny wpływ na siłę roboczą, a zwłaszcza na techników i inżynierów. Systemy te wymagają nowych hybrydowych zespołów "człowiek – maszyna", w których technicy i inżynierowie powinni umieć analizować zbiory danych Big Data, tworzyć symulacje...

  Full text available to download

 • Spawanie ramy motocyklowej ze stopu aluminium metodami TIG i MIG

  Naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji technologiami spawalniczymi może pozwolić na przedłużenie ich eksploatacji przy stosunkowo niskich kosztach i krótkim czasie wyłączenia z użytkowania. W pracy porównano cztery technologie spawania ramy motocyklowej Kawasaki wykonanej ze stopu aluminium PA11 (AW 5754, Wr. nr. 3.3535, AlMg3). Spawanie przeprowadzono procesami TIG oraz MIG z wykorzystaniem materiałów dodatkowych AlSi5, AlMg5Mn...

  Full text available to download

Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2016
Year 2015
Year 2014
Year 2013
Year 2012
Year 2011
 • Model niszczenia zmęczeniowego spawanego połączenia prostopadłych płyt
  Publication

  Kadłuby statków eksploatowane są w ekstremalnie trudnych warunkach tj. poddawane są zmiennym obciążeniom wynikającym z falowania morza, sekwencji za- i rozładunku, zmian temperaturowych (dzień- noc, zmienne strefy klimatyczna w danym okresie pływania), drgań, itp., a także oddziaływania silnie korozyjnego środowiska. Zmienne obciążenia są powodem występowania zmęczeniowego niszczenia konstrukcji statków. Zapewnienie w trakcie eksploatacji...

  Full text available to download

 • Ocena stanu trójnika rurociągu pary świeżej ze stali 13HMF metodą emisji magnetoakustycznej
  Publication

  Zbadano trójnik w rurociągu pary świeżej ze stali 13HM o czasie eksploatacji około 66 tyś. godzin. Mierzono: natężenie emisji magneto akustycznej (EMA), twardość HV, współczynnik tłumienia fal ultradźwiękowych (dB/mm). W przypadku badania EMA do magnesowania użyto grubościenny elektromagnes jarzmowy o adaptowanych ramionach a sygnał napięciowy z szerokopasmowej sondy był filtrowany w celu eliminacji zakłóceń przemysłowych. Porównawcza...

  Full text available to download

 • Określanie rozkładu odkształceń i naprężeń w spoinach stalowych paneli typu sandwicz metodą MES
  Publication

  Rozwój technologii spawania laserowego umożliwił masową produkcję konstrukcji cienkościennych, w tym również stalowych paneli sandwicz. Technologia wykonywania spoin łączących poszycia paneli z usztywnieniami daje możliwość uzyskania łączenia o szczególnej geometrii i właściwościach materiałowych. Złą-cza spawane laserowo, w porównaniu ze spoinami innego typu, charakteryzują się specyficznym sposobem zachowania pod obciążeniem...

  Full text available to download

 • Określanie rozkładu odkształceń i naprężeń w złączach spawanych stalowych paneli typu sandwich metodą MES
  Publication

  Rozwój technologii spawania laserowego umożliwił masową produkcję konstrukcji cienkościennych, w tym również stalowych paneli typu "Sandwich". Technologia wykonywania spoin łączących poszycia paneli z usztywnieniami powoduje powstanie połączenia o szczególnej geometrii i własnościach materiałowych. Złącza spawane laserowo, w porównaniu ze spoinami innego typu, charakteryzują się specyficznym sposobem zachowania pod obciążeniem...

 • Regeneracja zaworów silników okrętowych metodą napawania laserowego
  Publication

  - Przegląd Spawalnictwa - Year 2011

  Analizowano możliwości zastosowania napawania laserowego proszkiem na bazie kobaltu przylgni zaworu wylotowego okrętowego silnika Diesla. Po przygotowaniu przez obróbkę skrawaniem, wyselekcjonowane zawory poddano napawaniu laserowemu z wykorzystaniem lasera wysokiej mocy ROFIN DL020. Do napawania użyto proszku EuTroLoy 16012. Jeden z zaworów został pocięty i poddany badaniom metalograficznym oraz pomiarom twardości, a pozostałe...

  Full text available to download

 • Regeneracja zaworów silników okrętowych metodą napawania plazmowego
  Publication

  - Przegląd Spawalnictwa - Year 2011

  W artykule przedstawiono zastosowanie procesu napawania plazmowego (PTA) do regeneracji zużytych przylgni zaworów wylotowych okrętowych silników Diesla. Zużyte zawory, po odpowiedniej selekcji, poddano obróbce skrawaniem w celu nadania odpowiedniego kształtu powierzchni przylgni, a następnie poddano procesowi napawania plazmowego z wykorzystaniem trzech rodzajów proszków na bazie kobaltu. Wybrane proszki charakteryzowały się wysoką...

  Full text available to download

 • Spawalność stali o podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych

  W pracy scharakteryzowano problemy spawalności stali o podwyższonej wytrzymałości w środowisku wodnym. Oceniono eksperymentalnie skłonność do tworzenia pęknięć zimnych stali S355J2G3 i S500M spawanych w warunkach mokrych. Stwierdzono, że badane stale cechują się skłonnością do pękania, zaproponowano i zweryfikowano eksperymentalnie przydatność techniki ściegu odpuszczającego jako metody poprawy spawalności SPW

  Full text available to download

 • Spawanie łukiem krytym ze zwiększoną wydajnością
  Publication

  Analizowano metody spawania ze zwiększoną wydajnością. Badano możliwość zastosowania dodatkowego ''zimnego'' drutu podawanego do łuku przy spawaniu automatycznym łukiem krytym pod topnikiem. Opracowano technologię takiego spawania i stwierdzono, że przy zwiększeniu wydajności spawania o około 36%$ w stosunku do spawania konwencjonalnego możliwe jest uzyskiwanie złączy doczołowych spełniających wymagania morskich towarzystw klasyfikacyjnych....

seen 2145 times