Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo

ISSN:

2299-1263

eISSN:

2353-0987

Publisher:

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Disciplines
(Field of Science):

 • arts studies (Humanities)
 • architecture and urban planning (Engineering and Technology)
 • economics and finance (Social studies)
 • social communication and media studies (Social studies)
 • international relations (Social studies)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 20 Ministry scored journals list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 20 Ministry scored journals list 2024
2023 70 Ministry Scored Journals List
2022 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 5 B
2017 5 B
2016 5 B
2015 5 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-NC-ND 4.0
License
Creative Commons: BY-NC-ND 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
https://www.ssw-sopot.pl/czasopismo-sopockiej-szkoly-wyzszej/ open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
Included in license
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - with restrictions
Submitted Version Help
no
Accepted Version Help
no
Published Version Help
yes
Self-archiving places
Non-Commercial Services
Institutional Repository
Repository for Scientific Papers
Author's Homepage
Institutional Website
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.

Filters

total: 32

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2023
Year 2022
Year 2021
Year 2020
Year 2019
Year 2018
Year 2017
Year 2016
Year 2015
Year 2014
 • Ewolucja polityki instytucjonalnej rynku pracy w Polsce

  Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie miały miejsce w polskiej polityce rynku pracy w kontekście instytucjonalnym. Artykuł składa się z części teoretycznej, zawierającej omówienie podstaw polityki rynku pracy w rozróżnieniu na politykę aktywną oraz pasywną, jak również prezentującej najważniejsze zmiany, jakie miały miejsce na polskim rynku pracy po roku 1989, a w szczególności po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej....

  Full text available to download

 • Islamskie finanse i bankowość: czynniki rozwoju oraz typowe ryzyka.

  Celem artykułu jest przybliżenie oraz wyjaśnienie podłoża rozwoju i ekspansji islamskich finansów i bankowości. Artykuł można podzielić na dwie główne części. W pierwszej (w 2. rozdziale) dokonano wyjaśnienia źródeł pochodzenia finansów islamskich; a także wskazano czynniki mające wpływ na powstanie pierwszych zorganizowanych struktur oraz dalszą ekspansję finansów i bankowości islamskiej. Następnie w drugiej części artykułu (w...

  Full text available to download

 • Studenckie Staże Zawodowe - Analiza Procesu Kwalifikacji w Kontekście Dopasowania Człowiek - Organizacja
  Publication

  Proces kwalifikacji studentów na staże zawodowe ma charakter intuicyjny, główną rolę odgrywają w nich studenci oraz pracodawcy - oferenci staży. Skuteczność procesu można pokazać poprzez analizę sytuacji krytycznych. Artykuł omawia sytuacje, jakie pojawiły się w dwóch edycjach kwalifikowania na staże zawodowe. Do analizy procesu zastosowano dwie koncepcje teoretyczne: model ASA oraz dopasowanie organizacyjne, stosowane w doborze...

  Full text available to download

 • Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej a stopa bezrobocia w Polsce

  W części teoretycznej artykułu przedstawiono koncepcję przyczynowo-skutkowego modelu bezrobocia oraz omówiono jego dynamiczny charakter. Skonstruowany model teoretyczny poddano dwustopniowej weryfikacji empirycznej. W pierwszej kolejności oszacowano jego postacie, wykorzystując rejestrowane dane GUS oraz BAEL z okresu poprzedzającego wstąpienie Polski do UE. Wykorzystując oszacowane postacie modelu przeprowadzono prognozy warunkowe...

  Full text available to download

Year 2013
 • Rozwój narzędzi projektowych, a wykorzystanie ruchu w architekturze

  Stoimy w obliczu zmian nie tylko w architekturze, lecz również w metodach i narzędziach stosowanych w jej projektowaniu. Dostęp do wszelakich nowinek technologicznych nigdy wcześniej nie był tak prosty. To wszystko sprawia, że nowe technologie stanowią bardzo często przyczynek do stosowania rozwiązań wcześniej nie spotykanych w architekturze. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku architektury kinematycznej. Obecnie dostępne...

  Full text available to download

Year 2012
 • Ruch w koncepcyjnej architekturze i urbanistyce XX wieku

  Artykuł opisuje, zależność pomiędzy XX wiecznymi utopijnymi koncepcjami architektonicznymi zestawionymi z współcześnie realizowanymi obiektami lub prototypami. Poprzez analizy wykorzystania ruchu w sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby i architektury. Ruch i dynamika od zawsze stanowiły element, który fascynował człowieka. Ruch pojawia się najpierw w rzeźbie za sprawą Marcela Duchampa, w ślad z jego dziełami idą między innymi...

  Full text available to download

seen 783 times