SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL - Journal - MOST Wiedzy

Search

SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL

ISSN:

0925-4005

Disciplines
(Field of Science):

 • Automation, electronic and electrical engineering (Engineering and Technology)
 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Civil engineering and transport (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)
 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)
 • Pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )
 • Forestry (Agricultural sciences)
 • Agriculture and horticulture (Agricultural sciences)
 • Nutrition and food technology (Agricultural sciences)
 • Astronomy (Natural sciences)
 • Chemical sciences (Natural sciences)
 • Physical sciences (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points
2020 140 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points
Year Points List
2020 140 Ministry Scored Journals List 2019
2019 140 Ministry Scored Journals List 2019
2018 40 A
2017 40 A
2016 40 A
2015 40 A
2014 40 A
2013 40 A
2012 40 A
2011 40 A
2010 32 A
2009 32 A
2008 32 A

Model:

Hybrid

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2018 6.27
Punkty CiteScore
Year Points
2018 6.27
2017 5.67
2016 5.07

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Publishing policy:

Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

Filters

total: 33

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Journals

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2009
2006
2003
 • Nanocrystalline undoped ceria oxygen sensor.
  Publication

  - SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL - 2003

  W pracy przedstawiono wyniki badań struktury i elektrycznych właściwości nanokrystalicznego czujnika na bazie niedomieszkowanego tlenku ceru. Zbadano wpływ ciśnienia parcjalnego tlenu na rezystancję cienkowarstwowego tlenku ceru. Konduktancja tlenku ceru w zakresie stężeń tlenu od 10ppm do 100% ma charakter eksponecjalny z parametrem -0.25. Zbadano szybkość odpowiedzi oraz wpływ dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki na odpowiedź...

seen 312 times