STAHLBAU - Journal - Bridge of Knowledge

Search

STAHLBAU

ISSN:

0038-9145

eISSN:

1437-1049

Disciplines
(Field of Science):

 • architecture and urban planning (Engineering and Technology)
 • civil engineering, geodesy and transport (Engineering and Technology)
 • heritage protection and conservation of monuments (Engineering and Technology)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 20 Ministry scored journals list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 20 Ministry scored journals list 2024
2023 20 Ministry Scored Journals List
2022 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2021 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2020 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2019 20 Ministry Scored Journals List 2019-2022
2018 15 A
2017 15 A
2016 15 A
2015 15 A
2014 15 A
2013 15 A
2012 15 A
2011 15 A
2010 9 B

Model:

Hybrid

Points CiteScore:

Points CiteScore - current year
Year Points
Year 2023 0.9
Points CiteScore - previous years
Year Points
2023 0.9
2022 0.9
2021 0.9
2020 0.9
2019 0.8
2018 0.6
2017 0.6
2016 0.5
2015 0.5
2014 0.7
2013 0.6
2012 0.5
2011 0.4

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Filters

total: 22

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2018
 • Original footbridge in Mikolajki, Poland

  In summer 2016, a new footbridge in the town of Mikołajki (Poland) was built, over a stream connecting two adjacent lakes – Talty and Mikołajki. Its modern construction, based on the shape of a DN ice-boat, makes it inique in Poland, and probably in the world as well. This novel and dynamic shape became a significant landmark associated not only with Mikołajki, but also with the whole region of Mazury, as well as with sailing...

Year 2017
Year 2015
 • Die neue Straßenbrücke in Toruń (Thorn) – Teil 2 – Nachweise
  Publication

  - STAHLBAU - Year 2015

  Als Fortsetzung von Teil 1, der über den Entwurf und den Bau der neuen, die Weichsel querenden Straßenbrücken in Toruń (deutsch: Thorn) berichtet, geht es im Folgenden um die theoretischen und experimentalen Nachweisen zum Montageprozess und zu Probebelastungen. Somit eine umfassende Beurteilung der beschriebenen , herausragenden Ingenieursleistung gegeben.

  Full text to download in external service

 • Effect of geometric imperfections on aluminium silo capacities

  An aluminum silo with initial imperfections is analysed. Two types of imperfections are considered. The first one takes the form of local indentations in the shell; their size and range are adopted on the basis of the standard guidelines. The second type is a global imperfection described through the use of its eigenforms and by means of two-dimensional random fields. The calculations are limited to two cases of loading: negative...

  Full text to download in external service

Year 2012
Year 2010
 • Tragwirkung von Betondübeln für Sandwich-Verbunddecken mit großen Stegöffnungen
  Publication

  - STAHLBAU - Year 2010

  Nowoczesne a przy tym ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania wyposażenia budynków w instalacje techniczne zakładają integrację konstrukcji z wyposażeniem. Artykuł opisuje badania eksperymentalne stropów zespolonych typu "Sandwich" o rozpiętości do 16 m i szerokości do 3m, w których już na etapie prefabrykacji montuje się instalacje elektryczne, wentylacyjne, cieplne, klimatyzacyjne i inne. Elementy stropowe składają się z dwóch...

  Full text available to download

Year 2009
Year 2007
Year 2006
Year 2003
 • Aspekte der Montage von Stahlkonstruktionen in der Gegend von Szczecin.
  Publication

  - STAHLBAU - Year 2003

  Szczecin jest historycznym i współczesnym centrum handlowym i kulturowym regionu zachodniopomorskiego. Miasto usytuowane jest w delcie rzeki Odry, będącej historycznym szlakiem komunikacyjnym dla dużej aglomeracji z istniejącym portem i stocznią w jej centrum. Miejski i zewnętrzny system komunikacyjny spowodowały konieczność budowy kilku nowych mostów, których technologię montażu przedstawiono w artykule. Montaż wszystkich prezentowanych...

 • Monitoring der ''Brcke des III. Jahrtausends'' in Danzig.
  Publication

  - STAHLBAU - Year 2003

  Most Trzeciego Tysiąclecia im. Jana Pawła II, usytuowany w ciągu Trasy Sucharskiego w Gdańsku został oddany do użytku w listopadzie 2001 r. Jest to obecnie jeden z trzech podwieszonych mostów wybudowanych na przełomie ostatnich dwóch lat w Polsce. Konstrukcja obiektu znajduje się obecnie pod ciągłym monitoringiem z uwagi na obciążenie użytkowe, wiatr oraz temperaturę. Dokonano charakterystyki systemu pomiarowego oraz przedstawiono...

 • Polnische Vertreter des Stahlbaus.
  Publication

  - STAHLBAU - Year 2003

  Podano rozszerzone notki biograficzne trzech wybitnych naukowców polskich - prof. Feliksa Jasińskiego, prof. Maksymiliana Tytusa Hubera, prof. Stefana Bryły oraz znakomitego konstruktora mostów - Polaka działającego w USA Rudolfa (Ralpha) Modrzejewskiego (Modejskiego).

 • Stahlbau in Europa: der Beitrag Polens.
  Publication

  - STAHLBAU - Year 2003

  Krótko scharakteryzowano rozwój budownictwa stalowego w Polsce od połowy XIX wieku do początku XXI wieku. Podano przykłady polskich znamiennych budowli stalowych szczególnie z okresu po II wojnie światowej. Wskazano na ważne obiekty budowlane zrealizowane przez polskie firmy za granicą (w Niemczech, Rosji, Białorusi i na Antarktydzie).

 • Umweltfreunliche Ausfhrungen von Tankkonstruktionen fur lprodukte.
  Publication

  - STAHLBAU - Year 2003

  Omówiono rozwiązania techniczne zabezpieczające grunt i powietrze przed skażeniem wyciekami produktów naftowych i emisją ich par do powietrza. Omówione rozwiązania dotyczą zarówno zbiorników z dachami stałymi jak i z dachami pływającymi. Przedstawiono nowoczesne zabezpieczenia konstrukcyjne stosowane w Polsce i za granicą.

 • Zur Ähnlichkeit der Drill und Biegeträger-Formeln für dünnwandige Stäbe.
  Publication

  - STAHLBAU - Year 2003

  Przeanalizowano serię wzorów dla prętów cienkościennych w przypadku działania skupionego momentu skręcającego na belkę wspornikową swobodnie podpartą i obustronnie utwierdzoną dla przypadku charakterystyki giętnoskrętnej. Podkreślono dokładność tych wzorów, które mogą dotyczyć obciążenia nieruchomego i ruchomego.

seen 560 times