Studia Informatica Pomerania - Journal - Bridge of Knowledge

Search

Studia Informatica Pomerania

ISSN:

2451-0424

eISSN:

2300-410X

Publisher:

Uniwersytet Szczeciński

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
Ministry points - previous years
Year Points List
2024 5 Journal not listed on ministry scored journal list 2024
2023 5 Not listed on the ministry scored journals list 2023
2022 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list (2019-2022)
2018 7 B
2017 7 B
2016 7 B
2015 7 B
2014 7 B
2013 7 B
2012 4 B
2011 4 B
2010 6 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-SA 4.0
License
Creative Commons: BY-SA 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
http://wn.usz.edu.pl/wp-content/uploads/licencja-nieodplatna-CCBY_pol.doc open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
http://wn.usz.edu.pl/polityka-wydawnicza/ open in new tab
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - without restrictions
Submitted Version Help
yes
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
The journal has been closed.
Must link to journal homepage with DOI.
Self-archiving of the text possible after publishing on the journal's website.
The Authors grant a non-exclusive license.

Filters

total: 33

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2016
Year 2015
Year 2014
Year 2013
 • A Study on Influence of Normalization Methods on Music Genre Classification Results Employing kNN Algorithms

  This paper presents a comparison of different normalization methods applied to the set of feature vectors of music pieces. Test results show the influence of min-nlax and Zero-Mean normalization methods, employing different distance functions (Euclidean, Manhattan, Chebyshev, Minkowski) as a pre-processing for genre classification, on k-Nearest Neighbor (kNN) algorithm classification results.

  Full text available to download

 • CoRBAC – kontekstowo zorientowany model bezpieczeństwa

  Zaproponowano uogólniony model kontroli dostępu do usługowych systemów internetowych uwzględniający różne kategorie kontekstu. Określono wpływ kontekstu na model jak i architekturę systemu bezpieczeństwa. Podano przykład implementacji modelu i architektury bezpieczeństwa dla zestawu usług dotyczących e-uczelni i wstępnie oszacowano zalety takiego rozwiązania.

  Full text to download in external service

 • IDENTYFIKACJA POWIĄZAŃ POMIĘDZY KATEGORIAMI WIKIPEDII Z UŻYCIEM MIAR PODOBIEŃSTWA ARTYKUŁÓW

  W artykule opisano podejście do identyfikacji powiązań między kategoriami w repozytorium danych tekstowych, bazując na Wikipedii. Przeprowadzając analizę podobieństwa między artykułami określono miary pozwalające zidentyfikować powiązania między kategoriami, które nie były wcześniej uwzględnione i nadawać im wagi określające stopień istotności. Przeprowadzono automatyczną ocenę uzyskanych rezultatów w odniesieniu do już istniejącej...

  Full text to download in external service

 • Improving web user experience with caching user interface
  Publication

  In human-computer interaction, response time is assumed generally not to exceed significantly 1-2 seconds. While the natural competition in the Internet public Web serving ensures adhering widely to such limits, some Web environments are less competitive and offer much worse user experience in terms of response time. This paper describes a solution to significantly improve user experience in terms of response time with only modification...

  Full text to download in external service

 • O semantyce kontekstowych baz wiedzy

  W artykule omawiany jest problem poprawnego projektowania kontekstowych baz wiedzy. Rozszerzamy w nim definicje pojęć wprowadzonych przez metodę OntoClean - jedną z najbardziej znanych metod oceny jakości ontologii niekontekstowych. Pozwala nam to na sformułowanie wymagań jakościowych dla porjektów uwzględniających semantykę kontekstów. Następnie analizujemy pod kątem tych wymagań metodę projektowania kontekstowych baz wiedzy SIM.

 • PROBLEMY OCENY JAKOŚCI ONTOLOGII

  W artykule podjęto rozważania na temat tego, czym jest jakość ontologii, jak zmierzyć jakość istniejących ontologii i jak tworzyć ontologie wysokiej jakości. Dokonano przeglądu istniejących metryk ontologii, które mogą posłużyć do oceny jakości ontologii. Przedstawiono problem zapewniania i oceny jakości ontologii modularnych jako ważny problem badawczy w obliczu pojawiania się skom¬plikowanych, trudnych do użycia i modyfikacji...

  Full text to download in external service

 • System obsługi kontekstowych baz wiedzy CongloS

  W artykule przedstawiono założenia, architekturę i niektóre aspekty implementacyjne systemu CongloS - systemu obsługi kontekstowych baz wiedzy opartych na modelu SIM. W swoim działaniu CongloS wykorzystuje wiele specyficznych elementów koncepcji organizacji bazy wiedzy: model tarsetowy, model SIM, metaontologię opisu schematu, własne sprzęgi międzymodularne i możliwość zadawania zapytań. Koncepcje te również są opisane w artykule,...

  Full text to download in external service

Year 2012
Year 2011
 • Controlled English Interface for Knowledge Bases
  Publication

  This paper describes the approach to interface for OWL Knowledge Bases based on Controlled English that is transformed directly to OWL 2 expressions and back. Two possible modes enable usage of the interface to specify Terminology, World Description as well as Integrity Constrains. Knowledge Base then can be validated against the Integrity Constrains to enable its continuous validation.

  Full text available to download

Year 2009
Year 2003
Year 2002

seen 407 times