THERMOCHIMICA ACTA - Journal - MOST Wiedzy

Search

THERMOCHIMICA ACTA

ISSN:

0040-6031

eISSN:

1872-762X

Disciplines
(Field of Science):

 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Chemical engineering (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)
 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)
 • Pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )
 • Agriculture and horticulture (Agricultural sciences)
 • Nutrition and food technology (Agricultural sciences)
 • Astronomy (Natural sciences)
 • Chemical sciences (Natural sciences)
 • Physical sciences (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points
Year Points List
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019
2019 70 Ministry Scored Journals List 2019
2018 30 A
2017 30 A
2016 30 A
2015 25 A
2014 25 A
2013 25 A
2012 25 A
2011 25 A
2010 27 A
2009 27 A
2008 27 A

Model:

Hybrid

Punkty CiteScore:

Punkty CiteScore
2019 4.2
Punkty CiteScore
Year Points
2019 4.2
2018 4.3
2017 4.5
2016 4.3
2015 4
2014 4
2013 3.4
2012 3
2011 2.8

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Publishing policy:

Pre-print
author's version of the article before the review
Post-print
author's version of the article after the review

Status table SHERPA RoMEO

Status table SHERPA RoMEO
RoMEO color Archiving policy
Green can archive pre-prints and post-prints or a version of the publisher
Blue can archive post-prints
Yellow can archive pre-prints
White can not archive any materials
Gray unknown

Filters

total: 6

 • Category
 • Year
 • Options

Catalog Journals

2020
2018
2010
2009
 • Thermal analysis of manganese(II) complexes of general formula (Bu4N)2[MnBrnCl4−n]
  Publication
  • E. Styczeń
  • D. Wyrzykowski
  • M. Gazda
  • Z. Warnke

  - THERMOCHIMICA ACTA - 2009

  Badano termiczną dekompozycję związków zawierających aniony tetrahalogenomanganese(II), [MnBrnCl4−n]2−(n = 0-4) i kationy tetrabutylammonium. Stosowane metody to: DSC, TG-FTIR, TG-MS i DTA. Pomiary prowadzono w argonie i powietrzu w zakresie temperatur 173-450K (DSC) i 300-1073K (TG). Stałe produkty dekompozycji identyfikowano metodami spektroskopii FT-FIR i dyfraktometrii rentgenowskiej.

  Full text in external service

2008
 • Thermal analysis of bis(tetraethylammonium) tetrachloroferrate(II)
  Publication
  • E. Styczeń
  • A. Pattek-Jańczyk
  • M. Gazda
  • W. Jóźwiak
  • D. Wyrzykowski
  • Z. Warnke

  - THERMOCHIMICA ACTA - 2008

  Badano dekompozycję termiczną związków bis(tetraethylammonium) tetrachloroferrate(II). Stosowano następujące metody badawcze: TG-FTIR, TG-MS i DTA. Pomiary przeprowadzono w atmosferze obojętnej w zakresie temperatur od 293 K do 1073 K. Stałe produkty dekompozycji identyfikowano metodą spektroskopii w podczerwieni, spektroskopii Mössbauera oraz metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Przedyskutowano wpływ stopnia utlenienia...

  Full text in external service

seen 306 times