THERMOCHIMICA ACTA - Journal - MOST Wiedzy

Search

THERMOCHIMICA ACTA

ISSN:

0040-6031

eISSN:

1872-762X

Disciplines
(Field of Science):

 • Biomedical engineering (Engineering and Technology)
 • Chemical engineering (Engineering and Technology)
 • Materials engineering (Engineering and Technology)
 • Mechanical engineering (Engineering and Technology)
 • Environmental engineering, mining and energy (Engineering and Technology)
 • Pharmacology and pharmacy (Medical and Health Sciences )
 • Agriculture and horticulture (Agricultural sciences)
 • Nutrition and food technology (Agricultural sciences)
 • Astronomy (Natural sciences)
 • Chemical sciences (Natural sciences)
 • Physical sciences (Natural sciences)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2021 70 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points - previous years
Year Points List
2021 70 Ministry Scored Journals List 2019
2020 70 Ministry Scored Journals List 2019
2019 70 Ministry Scored Journals List 2019
2018 30 A
2017 30 A
2016 30 A
2015 25 A
2014 25 A
2013 25 A
2012 25 A
2011 25 A
2010 27 A
2009 27 A
2008 27 A

Model:

Hybrid

Points CiteScore:

Points CiteScore - current year
Year Points
Year 2019 4.2
Points CiteScore - previous years
Year Points
2019 4.2
2018 4.3
2017 4.5
2016 4.3
2015 4
2014 4
2013 3.4
2012 3
2011 2.8

Impact Factor:

Log in to see the Impact Factor.

Filters

total: 8

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2021
Year 2020
Year 2018
Year 2010
Year 2009
 • Thermal analysis of manganese(II) complexes of general formula (Bu4N)2[MnBrnCl4−n]
  Publication
  • E. Styczeń
  • D. Wyrzykowski
  • M. Gazda
  • Z. Warnke

  - THERMOCHIMICA ACTA - Year 2009

  Badano termiczną dekompozycję związków zawierających aniony tetrahalogenomanganese(II), [MnBrnCl4−n]2−(n = 0-4) i kationy tetrabutylammonium. Stosowane metody to: DSC, TG-FTIR, TG-MS i DTA. Pomiary prowadzono w argonie i powietrzu w zakresie temperatur 173-450K (DSC) i 300-1073K (TG). Stałe produkty dekompozycji identyfikowano metodami spektroskopii FT-FIR i dyfraktometrii rentgenowskiej.

  Full text to download in external service

Year 2008
 • Thermal analysis of bis(tetraethylammonium) tetrachloroferrate(II)
  Publication
  • E. Styczeń
  • A. Pattek-Jańczyk
  • M. Gazda
  • W. Jóźwiak
  • D. Wyrzykowski
  • Z. Warnke

  - THERMOCHIMICA ACTA - Year 2008

  Badano dekompozycję termiczną związków bis(tetraethylammonium) tetrachloroferrate(II). Stosowano następujące metody badawcze: TG-FTIR, TG-MS i DTA. Pomiary przeprowadzono w atmosferze obojętnej w zakresie temperatur od 293 K do 1073 K. Stałe produkty dekompozycji identyfikowano metodą spektroskopii w podczerwieni, spektroskopii Mössbauera oraz metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Przedyskutowano wpływ stopnia utlenienia...

  Full text to download in external service

seen 479 times