Zarządzanie mediami - Journal - MOST Wiedzy

Search

Zarządzanie mediami

ISSN:

2353-5938

eISSN:

2354-0214

Publisher:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Disciplines
(Field of Science):

 • Communication and media studies (Social studies)

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2021 40 Ministry Scored Journals List 2019
Ministry points - previous years
Year Points List
2021 40 Ministry Scored Journals List 2019
2020 40 Ministry Scored Journals List 2019
2019 40 Ministry Scored Journals List 2019
2018 6 B
2017 6 B
2016 6 B
2015 6 B

Model:

Open Access

Impact Factor:

n/a

Publishing policy:

License: CC BY-NC-ND 4.0
License
Creative Commons: CC-BY-NC-ND 4.0 open in new tab
Information on publishing policy
http://www.ejournals.eu/ZM/menu/359/ open in new tab
Information on the conditions of self-archiving
http://www.ejournals.eu/ZM/menu/1000/ open in new tab
Is self-archiving allowed by the journal?
Yes - with restrictions
Submitted Version Help
no
Accepted Version Help
yes
Published Version Help
yes
Self-archiving places
Non-Commercial Services
Repository for Scientific Papers
Institutional Website
Author's Homepage
Information on research data policy
n/a
Months of embargo
no embargo
Additional information
Must link to journal homepage with DOI.
The author may be asked to provide research data.

Filters

total: 4

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2021
 • Among Friends: The Role of Friendship in Alternative Organizations
  Publication

  - Zarządzanie mediami - Year 2021

  Friendship, a mutual and profound relationship, permeates history of human culture and occurs in all social situations, including professional and informal human activities. In organizations, it devel­ops through processes of communication and generates a communication culture of kindness and support. Organizational friendship enhances work engagement and satisfaction, as well as helps to promote individual ends. This article investigates...

  Full text available to download

 • Współczesny Word of Mouth – dylematy pojęciowe
  Publication

  Przekaz ustny (Word of Mouth) jest obecnie jednym z najważniejszych czynników, które mają wpływ na klientów podczas podejmowania decyzji o zakupie, a także na zarządzanie ich zachowaniami w procesie dokonywania zakupów. Szczególne znaczenie ma on w przypadku dóbr niematerialnych, o wysokim ryzyku zakupu, jakim są usługi. Rosnąca liczba jego nowych form i coraz bardziej skomplikowana natura, związana głównie z umieszczaniem opinii...

  Full text to download in external service

Year 2019
 • Fake News: Possibility of Identification in Post-Truth Media Ecology System
  Publication

  The main aim of the article is identification of the attitudes towards the processes of identification and verification of fake news in the environment of digital media. The subject of the research refers to the users’ attitudes towards fake news. As indicated by the research, the attitudes towards fake news are not unambiguous. About 2/3 of the respondents claim that they are not able to distinguish fake news from true information;...

  Full text available to download

 • Profesjonalizacja zawodu dziennikarza w obliczu konwergencji mediów
  Publication

  - Zarządzanie mediami - Year 2019

  Celem artykułu jest poszerzenie stanu obecnej wiedzy na temat zmian zachodzących w dziennikarstwie, spowodowanych digitalizacją oraz konwergencją mediów. Autorzy przeprowadzili badania wśród dziennikarzy, które dotyczyły ich opinii na temat profesjonalizacji, procesu zmian w mediach oraz możliwości i zagrożeń spowodowanych przez nowe media.

  Full text available to download

seen 171 times