Magdalena Ciesielska - Science profile - Bridge of Knowledge

Search

Profile photo: dr inż. Magdalena Ciesielska

dr inż. Magdalena Ciesielska

Publication showcase

Obtained scientific degrees/titles

  • 2017-05-17

    Obtained science degree

    dr management and quality studies (Social studies)
    Wydział Ekonomii Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

seen 1761 times