Magdalena Rucka - Achievements - Bridge of Knowledge

Search

Prizes and awards

 • Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Polska Akademia Nauk - 2019

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

  Odznaczenie państwowe lub resortowe

  Awarded by Ministerstwo Edukacji Narodowej - 2016

 • Nagroda Naukowa I stopnia Komitetu Mechaniki PAN im. Prof. Michała Życzkowskiego

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Komitet Mechaniki PAN - 2016

 • Stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2011-2014)

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Ministrer Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2011

 • Medal Heweliusza

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2011

 • Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcia młodych pracowników nauki

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydent Miasta Gdańska - 2011

 • Przedłużenie stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej krajowe dla młodych uczonych „START”

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - 2008

 • Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej krajowe dla młodych uczonych „START”

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - 2007

 • Nagroda Ministra Budownictwa za rozprawę doktorską

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Minister Budownictwa - 2007

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Prezes Rady Ministrów - 2006

seen 7728 times