Marcin Sikorski - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Social media

Publication showcase

 • Creative sprints: an unplanned broad agile evaluation and redesign process.

  - Year 2014

  We report how a request for routine usability work rapidly evolved into a novel agile process for evaluation and redesign. This process is described and then analysed to identify reasons for success. This analysis supports realistic knowledge transfer between User Experience professionals by outlining how similar future processes could succeed.

  Full text to download in external service

 • HCI and the economics of user experience

  - Year 2008

  Rodział przezentuje możliwości rozwinięcia zakresu tradycyjnych badań HCI (Human-Computer Interaction) o zagadnienia ekonomiczne, związane z jakością usług on-line, postrzeganą przez użytkownika/klienta. Praca zawiera modele jakości usług on-line oparte na elementach marketingu relacji i na wykorzystaniu ekonomicznych determinant zachowań konsumenckich w usługach on-line. Rozdział prezentuje modele projektowania i rozwoju przykładowych...

 • Oddziaływanie portali intranetowych na zarządzanie wiedzą w nowoczesnych organizacjach

  Artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród ekspertów ds. komunikacji wewnętrznej i intranetu na temat postrzeganego w ich praktyce oddziaływania portali intranetowych na zarządzanie wiedzą w organizacjach. Zdaniem ekspertów-respondentów portale intranetowe najsilniej oddziaływają na transfer wiedzy i wykorzystywanie wiedzy, a w mniejszym, ale zauważalnym stopniu na ewaluację i rozwój wiedzy, innowacyjność w organizacji...

  Full text to download in external service

Obtained scientific degrees/titles

 • 2015-01-29

  Obtained science title

  prof. Management (Economics)
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
 • 2001-11-21

  Obtained science degree

  dr hab. Management (Humanities)
  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lange we Wrocławiu
 • 2001-03-01

  Obtained science degree

  dr inż. Automatic control and robotics (Technology)
  Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt

seen 870 times