Marek Galewski - Biographical note - MOST Wiedzy

Search

Biography

Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i Robotyka
Dr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn
Dr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn

Dotychczasowe i planowane obszary badań:

 • Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem
  • Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej wrzeciona
  • Dobór optymalnej prędkości obrotowej
  • Tworzenie map optymalnej prędkości obrotowej
  • Aktywne tłumienie drgań przedmiotu obrabianego
  • Optymalizacja sztywności zamocowania przedmiotu
 • Systemy pomiarowe drgań
  • Analiza modalna
  • Integracja i programowanie systemów pomiarowych w środowisku LabView Real-Time
 • Zastosowanie metody optymalizacji roju cząsteczek (PSO) w identyfikacji modalnej i sterowaniu

Dr hab. inż. Marek A. Galewski ukończył studia na Wydziale ETI PG w 2002r. W 2003r. rozpoczął pracę na Wydziale Mechanicznym na stanowisku inżynieryjno-technicznym. Jednocześnie zaangażował się w prace badawcze w ówczesnej Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów co zaowocowało uzyskaniem w 2007 r. stopnia dr inż.. Jego praca doktorska dotyczyła nadzorowania drgań podczas frezowania szybkościowego smukłymi narzędziami z wykorzystaniem zmiennej prędkości obrotowej wrzeciona. M. Galewski brał aktywny udział w pracach badawczych dotyczących redukcji drgań w obrabiarkach oraz zastosowań algorytmów Sztucznej Inteligencji w identyfikacji modalnej. Owocem tych działań było nadanie w 2016 r. stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn za cykl publikacji dotyczących rozwiązań mechatronicznych w nadzorowaniu drgań w procesie frezowania smukłymi narzędziami. Obecnie dr M. Galewski prowadzi prace badawcze w ramach Zespołu Mechatroniki w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki. Jest autorem i współautorem blisko 60 publikacji (w tym 7 JCR i 2 podręczniki). Brał udział w 5 projektach badawczych, a za swoją działalność kilkukrotnie otrzymał nagrody Rektora PG.
W ramach działalnosci dydaktycznej dr M. Galewski prowadzi lub prowadził następujące przedmioty (głównie dla kierunku studiów Mechatronika): Informatyka (I, II, III), Sztuczna Inteligencja, Systemy Wbudowane, Modelowanie Układów Mechatronicznych, Inteligentne Techniki Obliczeniowe, Podstawy Automatyki. Jest również opiekunem koła naukowego studentów Mechatroniki ARMS.

seen 724 times