Marek Kubale - Teaching - Bridge of Knowledge

Search

e-Learning courses

Conducted classes

Performing promoter function in doctoral dissertations

Reviewed papers list

 • Parallel-machine scheduling of generalized unit-time jobs

  PhD thesis

  mgr Bartłomiej Przybylski - Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Informatyki - 2019

 • Kombinatoryczne modele i algorytmy różnych wariantów problemu optymalizacji zakupów internetowych

  Dissertation

  dr inż. Jędrzej Musiał - Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki - 2019

 • Podwójnie dominujące jądra w grafach i ich produktach

  PhD thesis

  mgr Paweł Bednarz - Politechnika Rzeszowska - 2018

 • Zastosowania metod analizy sieci złożonych w systemach informatycznych

  Dissertation

  dr Krzysztof Juszczyszyn - Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania - 2015

 • Grafowa reprezentacja wiedzy w projektowaniu wspomaganym komputerowo – modele i ich zastosowania

  Dissertation

  dr Barbara Strug Barbara Strug - Uniwersytet Jagieloński - 2014

 • Wybrane aspekty wytwarzania nowoczesnych systemów informatycznych

  Dissertation

  dr inż. Marian Trzaska - Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych - 2013

 • jednomaszynowe problemy szeregowania zadań zależnych z mieszanymi czasami wykonywania

  PhD thesis

  mgr Marek Dębczyński - Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - 2013

Opinionated people list

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  - 2014

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  - 2012

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  prof. dr. hab. inż. Wojciech Mokrzycki - 2012

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  prof. dr hab. Ewa Grabska - 2012

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  prof. dr hab. Zbigniew Raś - 2012

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr hab. inż. Małgorzata Sterna - 2007

seen 4053 times