Marek Szkodo - Organizations - Bridge of Knowledge

Search

Research Teams (Leader)

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

  • Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze

    Multinational organisation

    Conducted 2013-06-25 at position: Członek Zarządu Krajowego

Positions in journals editorial offices

Membership in expert teams

  • Członek zespołu roboczego ds kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy - RPS Aktywni Pomorzanie 2020

    Marszałek województwa pomorskiego

    Ustalenie zakresu przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy"

seen 2228 times