Maria Gazda - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: prof. dr hab. inż. Maria Gazda

prof. dr hab. inż. Maria Gazda

Research Teams (Team member)

  • Zespół Fizyki Ciała Stałego

    Tematyka badawcza Katedry Fizyki Ciała Stałego obejmuje wytwarzanie i badanie materiałów dla energetyki (m.in. nanostruktury, sensory) o innowacyjnych właściwościach fizyko-chemicznych, tj: * kryształy, polikryształy, ceramika, szkło * materiały objętościowe, cienkie warstwy, nanomateriały * materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, izolatory Tematyka badawcza obejmuje również badania symulacyjne i obliczeniowe...

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

  • POLSKIE STOWARZYSZENIE WODORU I OGNIW PALIWOWYCH

    Conducted 2008-06-02 - 2014-01-01

  • Polskie Towarzystwo Fizyczne

    Conducted 2005-02-01 - 2014-01-01

seen 1015 times