Maria Meler-Kapcia - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 10

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2014
Year 2011
 • Hybrid System for Ship-Aided Design Automation
  Publication

  - Year 2011

  A hybrid support system for ship design based on the methodology of CBR with some artificial intelligence tools such as expert system Exsys Developer along with fuzzy logic, relational Access database and artificial neural network with backward propagation of errors.

  Full text to download in external service

Year 2010
Year 2009
 • Zastosowanie wybranych metod sztucznej inteligencji do wspomagania projektowania wstępnego statku
  Publication

  - Year 2009

  W pracy przedstawiono hybrydowy system wspomagania projektowania statku oparty na metodologii CBR z wykorzystaniem wybranych narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak: system ekspertowy Exsys Developer wraz z logiką rozmytą, relacyjna baza danych Access oraz sztuczna sieć neuronowa ze wsteczną propagacją błędów. System przewidziany jest do wspomagania projektowania wstępnego statku, w którym najczęściej wykorzystuje się projekty...

Year 2008
Year 2005
Year 2004
Year 2003

seen 489 times