Mariusz Dzwonkowski - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Publication showcase

 • A new quaternion-based encryption method for DICOM images

  In this paper, a new quaternion-based lossless encryption technique for digital image and communication on medicine (DICOM) images is proposed. We have scrutinized and slightly modified the concept of the DICOM network to point out the best location for the proposed encryption scheme, which significantly improves speed of DICOM images encryption in comparison with those originally embedded into DICOM advanced encryption standard...

  Full text in external service

 • Secure Quaternion Feistel Cipher for DICOM Images

  An improved and extended version of a quaternion-based lossless encryption technique for digital image and communication on medicine (DICOM) images is proposed. We highlight and address several security flaws present in the previous version of the algorithm originally proposed by Dzwonkowski et al. (2015). The newly proposed secure quater- nion Feistel cipher (S-QFC) algorithm...

  Full text in external service

 • Kwaternionowy system kryptograficzny dla zabezpieczania danych multimedialnych

  Problemem badawczym, którego dotyczy rozprawa jest kryptograficzne zabezpieczanie danych multimedialnych, głównie obrazów i sygnałów video, przed działaniami niepowołanych osób i organizacji, chcących uzyskać do nich dostęp i mieć możliwość ich nielegalnego wykorzystania oraz modyfikacji. W rozprawie wykazano, że wykorzystanie właściwości rachunku kwaternionowego umożliwia zbudowanie kwaternionowego systemu kryptograficznego dla...

  Full text available

seen 148 times