Marta Jankowska - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: mgr inż. Marta Jankowska

mgr inż. Marta Jankowska

Contact

Head of Unit

Workplace
Gmach B
pokój 101 open in new tab
Phone
(58) 348 63 39, 797-306-037
E-mail
marta.jankowska@pg.edu.pl

Publication showcase

  • Postęp i problemy z wdrażaniem strategii HR4R

    Perspektywiczne zarządzanie instytucjami wymusza zmiany w ich polityce personalnej w kierunku świadomego działania na rzecz kapitału ludzkiego. Politechnika Gdańska (PG), wdrażając zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, wpisuje się idealnie w ten nurt.

    Full text available to download

  • Podsumowanie prac UKZJK w kadencji 2012–2016, zestawienia statystyczne

    Publikacja stanowi podsumowanie prac Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG (UKZJK) w kadencji 2012-2016. Zawiera zestawienia statystyczne, w tym liczby zespołów roboczych i oceniających UKZJK, zgłaszanych wniosków potrzeby wprowadzenia zmian projakościowych, jak również analizę zachowania użytkowników strony internetowej UKJZK: http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia.

    Full text to download in external service

seen 161 times